Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Hoe geef ik invulling aan Social Return?

Nagenoeg elke organisatie kan invulling geven aan Social Return. Er zijn echter wel veel verschillende manieren hoe u invulling kunt geven aan Social Return.

De meest voorkomende vormen zijn:

  • Aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het bieden van stage- of werkervaringsplekken. We noemen dit ook wel ‘arbeidsparticipatie’.
  • Het voorzien in trajecten voor her-, om- en bijscholing. We noemen dit ook wel ‘arbeidsontwikkeling’. Het doel is om de kans op werk te vergroten.
  • Sociaal inkopen. Bij bijvoorbeeld een sociale werkvoorziening (SW-bedrijf) of een sociaal ondernemer.
  • MVO-activiteiten.
  • Alternatieve invulling.

We raden u aan goed na te denken over Social Return en manieren te kiezen die bij u en uw onderneming passen. De SROI Quickscan van SROI Specialist kan u goed op weg helpen. Met zo’n scan onderzoeken wij wat u gemerkt en ongemerkt al aan Social Return doet. Daarna is het makkelijker te bepalen welke Social Return activiteiten in het verlengde liggen van wat u al doet.

Bepaal welke maatschappelijke impact u wilt bereiken met uw project of activiteit. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op het verminderen van sociale uitsluiting, het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in een bepaalde wijk, het verbeteren van de gezondheid van mensen of het behoud van biodiversiteit.

Maak een plan om deze maatschappelijke impact te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van een begeleidingsprogramma voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het opzetten van een programma om huisvestingsproblemen in een bepaalde wijk aan te pakken of het opzetten van een campagne om gezonde voeding en beweging te bevorderen. Start u met Social Return vanwege een aanbesteding, bestudeer dan goed welke Social Return activiteiten belangrijk zijn voor deze opdrachtgever.

Zorg ervoor dat je de Social Return van je project of activiteit kunt aantonen. Dit kan bijvoorbeeld door het bijhouden van statistieken over het aantal mensen dat is geholpen door je project of activiteit, het bijhouden van klanttevredenheidsonderzoeken of het opstellen van case studies. Wilt u meer weten over hoe u als organisatie invulling moet geven en waar u het beste kunt beginnen? U kunt ook deelnemen aan een van onze trainingen of contact opnemen met onze SROI Desk ®.

Powered by BetterDocs