De Corridor 5C Breukelen
info@sroispecialist.nl

Komt een Social Return verplichting alleen voor in aanbestedingen?

Nee, Social Return verplichtingen komen niet alleen voor in aanbestedingen. Ook in niet-overheidsinstanties kunnen deze verplichting in een overeenkomst vastleggen.

Wel komt een SROI-verplichting het meeste voor in aanbestedingen. Het zijn vooral overheidsinstanties die organisaties uitdagen om zich bezig te houden met Social Return. Een organisatie kan deze vervolgens zelf invullen, dit met een externe partij doen die hierin helpt of eenzelfde verplichting opleggen aan een onderaannemer of leverancier zie hiervoor ook Wat is verlegging van een SROI-verplichting.

Ook niet-overheidsinstanties kunnen met andere partijen dus een SROI-verplichting opleggen. Gaat u als organisatie zaken doen met een partij en wenst u hierbij een SROI-verplichting op te nemen? Kiest u dan voor een maatschappelijk betrokken organisatie die invulling geeft aan Social Return? Steeds meer organisaties kiezen (al dan niet bij gelijke geschiktheid op andere punten) voor een organisatie die social impact wil maken met onder andere Social Return.

Powered by BetterDocs