Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Komt een Social Return verplichting alleen voor in aanbestedingen?

Dat zou u misschien denken maar het antwoord is: nee, Social Return verplichtingen komen niet alleen voor in aanbestedingen van overheden. Ook niet-overheidsinstanties kunnen deze verplichting in een overeenkomst vastleggen. Die overeenkomst hoeft dan niet via een aanbesteding te zijn gesloten.

Wel komt een SROI-verplichting het meeste voor in aanbestedingen. Het zijn vooral overheidsinstanties die organisaties uitdagen om zich in te zetten voor Social Return. Een organisatie kan deze vervolgens zelf invullen, dit met een externe partij doen die hierin helpt of eenzelfde verplichting opleggen aan een onderaannemer of leverancier. Zie hiervoor ook: Wat is verlegging van een SROI-verplichting.

Ook niet-overheidsinstanties kunnen andere partijen dus een SROI-verplichting opleggen. Gaat u als organisatie zakendoen met een partij en wenst u dan dat dat een maatschappelijk betrokken organisatie is die invulling geeft aan Social Return? Dan kunt u in uw overeenkomst een SROI-verplichting opnemen. Steeds meer organisaties kiezen (al dan niet bij gelijke geschiktheid op andere punten) voor een organisatie die sociale impact wil maken met onder andere Social Return.

Powered by BetterDocs