Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Social Return in een aanbesteding

In aanbestedingen kunt u te maken krijgen met Social Return (SROI). Wat uw opdrachtgever hierin van u verwacht staat beschreven in de aanbestedingsdocumenten. U treft dit aan in de leidraad, het programma van eisen, de (concept)overeenkomst of in een aparte bijlage.

Het is belangrijk om goed door te nemen wát er hierin precies van u verwacht wordt, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Zo kan er van u verwacht worden dat u in uw offerte in een Plan aangeeft hoe u aan uw SROI-verplichting gaat voldoen. Dit staat dan bijvoorbeeld in (sub)gunningscriterium.

Is voor u niet duidelijk wat er precies van u verwacht wordt? Gebruik dan de vragenrondes (Nota van Inlichtingen) om verduidelijkingsvragen te stellen.

Bent u onvoldoende bekend met Social Return? Of wilt u uw vraag liever aan ons voorleggen? Dat kan natuurlijk ook. Stuur dan een mail of bel naar onze SROI Desk.

Powered by BetterDocs