Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Vanaf wanneer wordt Social Return toegepast?

Sinds 2012 daagt onze overheid bedrijven middels Social Return uit om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen deze afstand te verkleinen door deze mensen deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt (ook wel arbeidsmarktparticipatie). De overheid doet dit onder andere door Social Return (SROI) op te nemen in het inkoopbeleid, door een SROI-verplichting op te nemen in aanbestedingen.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen niet op eigen kracht de stap naar de arbeidsmarkt maken. De overheid heeft als taak om hen hierin te ondersteunen. Omdat de overheid dit niet alleen kan ‘vraagt’ het (lokale) bedrijfsleven om hier een bijdrage in te leveren. Inkopers kunnen bij het verstrekken van opdrachten hun opdrachtnemers stimuleren om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de opdracht die zij gegund hebben gekregen.

Er is geen landelijk uniform beleid over de toepassing van SROI-verplichtingen. Een overheidsinstelling kan volledig zelf bedenken wanneer zij en hoe zij een SROI-verplichting toepast (de inzet van Social Return). De SROI-verplichting moet voldoen aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht: non-discriminatie, objectiviteit, transparantie en proportionaliteit.

Powered by BetterDocs