Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Waarom Social Return?

Social Return, of Social Return On Investment (SROI), is een belangrijk instrument dat wordt ingezet om een reeks van maatschappelijke en economische doelstellingen te bereiken. Hieronder nemen we je mee in de redenen waarom Social Return toegepast wordt.

Bijdragen aan opgaven op de arbeidsmarkt #

De arbeidsmarkt staat voortdurend voor uitdagingen, zoals het matchen van vraag en aanbod van werk. Social Return helpt deze opgaven aan te pakken door werkgelegenheid te creëren voor mensen die het moeilijk vinden om werk te vinden of te behouden, we noemen dit ook wel: ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt‘ of ‘de Social Return doelgroep’. Bijvoorbeeld: mensen met een beperking, langdurig werklozen of diegenen zonder de juiste opleiding.

Vergroten van (arbeids)participatie #

Een belangrijk aspect van Social Return is het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door bedrijven te stimuleren deze mensen in dienst te nemen, draagt Social Return bij aan een inclusievere samenleving waarin iedereen kansen krijgt om mee te doen.

Voorkomen en terugdringen van voortijdige schooluitval #

Een belangrijk doel van Social Return is ook het voorkomen en terugdringen van voortijdige schooluitval. Door de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken, worden jongeren aangemoedigd hun opleiding af te maken en wordt de overgang naar de arbeidsmarkt vergemakkelijkt.

Verbinden van onderwijs en de arbeidsmarkt #

Social Return speelt een cruciale rol in het verbinden van onderwijs met de arbeidsmarkt. Het biedt kansen voor praktijkleren en stages, wat essentieel is voor het verwerven van vaardigheden en kennis die relevant zijn voor de huidige arbeidsmarkt.

Stimuleren van sociaal ondernemerschap #

Door de focus op sociaal ondernemerschap te leggen, moedigt Social Return bedrijven aan om niet alleen te streven naar winst, maar ook naar het maken van een positieve impact op de samenleving. Dit helpt bij het aanpakken van sociale en maatschappelijke uitdagingen.

Bijdragen aan andere sociale en maatschappelijke opgaven #

Social Return draagt bij aan een breed scala van sociale en maatschappelijke opgaven in de betreffende arbeidsmarktregio. Dit kan variëren van het verminderen van armoede en sociale uitsluiting tot het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkplek.

Kernaspecten van Social Return #

  1. Een duwtje in de rug voor inclusiviteit: Social Return verzekert dat mensen die moeite hebben met het vinden van werk, kansen krijgen op de arbeidsmarkt, wat bijdraagt aan een samenleving waar iedereen kan meedoen.
  2. Meer dan alleen werk: Het gaat ook om het bieden van ontwikkelings- en groeikansen. Mensen krijgen de kans om vaardigheden te leren, ervaring op te doen, en hun zelfvertrouwen te vergroten.
  3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Bedrijven en overheidsinstellingen worden aangemoedigd om bij te dragen aan positieve veranderingen in de samenleving, door gelijke kansen te bieden aan diegenen die anders achtergesteld zouden zijn.

Powered by BetterDocs