De Corridor 5C Breukelen
info@sroispecialist.nl

Waarom Social Return?

Om deze vraag te beantwoorden is het goed om stil te staan bij het doel van Social Return.

Social return (ook wel Social Return on Investment genoemd, SR of SROI) is een aanpak om kwetsbare groepen mensen te helpen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Overheidsinstellingen (met name het Rijk en gemeenten) nemen bij hun inkoop een voorwaarde op waarbij zij de (lokale) ondernemer vragen iets extra’s te doen voor de samenleving. Namelijk het leveren van een extra inspanning. Bijvoorbeeld het creëren van extra werkgelegenheid om kwetsbare doelgroepen aan het werk te helpen.

Social return sluit aan bij het overheidsbeleid om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen te bieden en zo regulier mogelijk te laten werken naar vermogen. Het uiteindelijke doel is deze mensen aan werk of werkervaring te helpen.

Powered by BetterDocs