Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat is de bouwblokkenmethode?

In aanbestedingsteksten ziet u – als het gaat om Social Return – vaak een bouwblokkenmethode. De bouwblokken zijn opgenomen in de vorm van een keuzetabel (blokkenschema). Daarin is aangeven met welke uitkeringsgroepen en activiteiten u Social Return kunt invullen en welke inspanningswaarde daarvoor is berekend. U kunt samen met uw opdrachtgever afspreken welke uitkeringsgroepen u inzet om uw invulling mee op te bouwen. Vandaar de naam ‘bouwblokkenmethode’.

De SROI-doelgroep #

De bouwblokkenmethode bestaat uit verschillende SROI-doelgroepen, aangevuld met alternatieve invulling. Voorbeelden hiervan zijn uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties.

Alternatieve invulling / maatwerk #

Er zijn meer mogelijkheden om Social Return in te vullen dan enkel het aannemen van mensen uit de SROI-doelgroep. U kunt ook bijdragen aan de mobiliteit van mensen die werkloos en werkzoekend zijn, een product inkopen dat inclusief vervaardigd is of een activiteit uitvoeren dat bijdraagt aan inclusie. We noemen dit alternatieve invulling of maatwerk. Voorbeelden hiervan zijn het inkopen van producten bij sociale ondernemers, geven van gastcolleges en MVO-activiteiten.

De inspanningswaarde #

Aan elk bouwblok is een inspanningswaarde toegekend. Dit is een waardebepaling die de inspanning vertegenwoordigt. Het is dus geen optelling de daadwerkelijke kosten. De inspanningswaarde per uitkeringsgroep is gebaseerd op de afstand van een kandidaat tot de arbeidsmarkt en de geschatte inspanning die nodig is om een kandidaat uit een uitkeringsgroep te kunnen plaatsen op de arbeidsmarkt.

De inspanningswaarde is het fictieve bedrag dat in mindering gebracht mag worden als u iemand uit de betreffende SROI-doelgroep (tijdelijk) in dienst neemt.

Veranderingen in de inspanningswaarden #

Door veranderingen in de markt en politieke besluiten worden de bedragen het bouwblokkenmodel aangepast. Deze aanpassingen worden dan pas verwerkt in nieuwe aanbestedingen. Dit is ook de reden dat de bedragen in het bouwblokkenschema per aanbesteding kunnen verschillen.

Powered by BetterDocs