Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat is de Quotumwet?

Het kabinet en werkgevers hebben afspraken gemaakt over de extra banen die er moeten komen voor mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraken hebben betrekking op het aantal nieuwe banen dat gecreëerd moet worden. Dit heet de banenafspraak. In de Quotumwet is vastgelegd hoe werkgevers en de overheid de gemaakte afspraken in de Wet Banenafspraak moeten nakomen en wat er gebeurt als zij deze afspraken niet nakomen.

Werkgevers moeten een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen: de quotumheffing. 

Powered by BetterDocs