Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat is duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap waarbij People, Planet en Profit met elkaar in balans zijn. We noemen dit ook wel Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat er bij de inkoop van diensten en goederen rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid.

People – (Sociale duurzaamheid) #

Het gaat om het welzijn van de medewerkers van het bedrijf, maar ook van de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan issues zoals diversiteit, medezeggenschap, gedragscodes, maar ook om mensenrechten, waar internationale ondernemers mee te maken kunnen krijgen.

Planet – (Ecologische duurzaamheid) #

De bedrijfsactiviteiten vinden binnen ecologische randvoorwaarden plaats. Er wordt bijvoorbeeld op energieverbruik gelet, afval wordt gescheiden ingezameld en productieprocessen zijn zo zuinig mogelijk.

Profit – (Economische duurzaamheid) #

Er wordt niet alleen gekeken naar de financiële prestaties van het bedrijf zelf, maar ook naar de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Hierbij kun je denken aan werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, uitbesteding en sponsoring.

Heeft u Social Return al opgenomen in uw eigen inkoopbeleid? U leest hierover meer in Wat is verleggen van de SROI-verplichting?

Powered by BetterDocs