Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat is een proefplaatsing?

Mensen die een uitkering of arbeidsbeperking hebben of om andere redenen staan ingeschreven in het doelgroepregister (banenafspraak) en moeite hebben om een baan te vinden of benieuwd zijn of een nieuwe functie bij hen past, kunnen kiezen voor een proefplaatsing.

Met een proefplaatsing komt iemand 2 maanden lang op proef bij u als werkgever werken om te kijken of de functie bevalt. Tijdens de proefperiode betaalt u de werknemer geen salaris, want zijn/haar/hen uitkering loopt gewoon door. Dit is voor de werknemer dus een ideale kans om zich voor te bereiden op een baan die bij hen past. Om in aanmerking te komen voor de proefplaatsing, heeft de medewerker toestemming van het UWV of de gemeente nodig.

Voor wie is een proefplaatsing? #

Op het moment dat het UWV verwacht dat iemand moeilijk aan werk kan komen, kan diegene in aanmerking komen voor proefplaatsing.

Er zijn een aantal eisen waaraan degene die op proef geplaatst wordt moet voldoen: #

  • Degene ontvangt een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, WW- of Ziektewet-uitkering van UWV.
  • Degene valt onder de banenafspraak (participatiewet) gemeente.
  • Degene heeft niet eerder gewerkt bij u.
  • Degene krijgt zeer waarschijnlijk een contract van minimaal een halfjaar na de proefplaatsing.
  • U sluit tijdens de proefplaatsing voor de op proef geplaatste een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.

Als u samen met de persoon die op proef wordt geplaatst kunt laten zien dat een proefplaatsing van 2 maanden niet lang genoeg is, dan kan UWV bij uitzondering toestemming geven voor verlenging van de proefplaatsing. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden.

Powered by BetterDocs