Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat is Maatwerk voor Mensen?

Maakwerk voor Mensen (MvM) is de nieuwe toepassingsvorm van Social Return. Ook wel Social Return 2.0. In de nieuwe toepassingsvorm, deze nieuwe werkwijze, is er meer ruimte voor maatwerk, waardoor meer sociale impact mogelijk is. Deze nieuwe vorm wordt vanaf 1 januari 2018 rijksbreed ingezet. Er kan nog steeds wel voor gekozen worden om de klassieke vorm, Social Return 1.0, in te zetten.

MvM is experimenteel en innovatief. Er is geen sprake van een vaste vorm in de zin van de bouwblokkenmethode, zoals we die in de klassieke vorm kenden, maar een vormvrijere toepassing. Samen met uw opdrachtgever voert u deze nieuwe vorm uit.

De uitgangspunten

In de vernieuwde werkwijze staan de volgende punten centraal:

  • Social return wordt breder ingezet om de sociale opgave waar het Rijk voor staat waar te maken.
    Bredere inzet duidt op: een bredere doelgroep (van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en een vormvrijere invulling en/of bedienen van bredere sociale doelstellingen
  • De Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden (ICIA) biedt en organiseert ruimte en steun voor categoriemanagers en inkopers voor het uitvoeren van nieuwe proeftuinen social return met maximale maatschappelijke meerwaarde.
  • Bij alle aanbestedingen van werken en diensten wordt de uitvraag aangepast aan de kansen en mogelijkheden in de betreffende categorie, markt en sector binnen de juridische kaders.

Bron: Pianoo

Powered by BetterDocs