Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat is Social Return 1.0?

Social Return 1.0 is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar de oorspronkelijke manier waarop Social Return sinds 1 juli 2011 werd geïmplementeerd en gemeten. Social Return is de maatschappelijke waarde die gecreëerd wordt door een project of activiteit. De term Social Return 1.0 werd gebruikt om te verwijzen naar de eerste generatie van Social Return, die gericht was op het meten van de maatschappelijke impact van een project of activiteit en het opstellen van een plan om deze impact te vergroten.

Social Return 1.0 was gericht op het meten van de maatschappelijke impact van een project of activiteit in termen van financiële waarde. De financiële waarde van de maatschappelijke impact werd berekend door het aantal mensen dat werd geholpen door het project of de activiteit te vermenigvuldigen met een waarde die werd toegewezen aan elke persoon. Dit werd gedaan om een financiële waarde te geven aan de maatschappelijke impact van het project of de activiteit.

Volgens deze vorm wordt Social Return toegepast als contractvoorwaarde bij aanbestedingen voor werken en diensten boven de 250.000 euro. Veelal bevat deze vorm het bouwblokkenmodel waarin is aangegeven met welke doelgroepen ingevuld kan worden. Waar Social Return 1.0 eerder als inspanning-eis werd opgenomen betreft dit tegenwoordig vrijwel altijd een prestatie-eis.

Social Return 1.0 was gericht op het opstellen van een plan om de maatschappelijke impact van een project of activiteit te vergroten. Dit plan werd opgesteld door het bepalen van de doelen van het project of de activiteit, het bepalen van de middelen die nodig waren om deze doelen te bereiken en het opstellen van een planning om de doelen te behalen.

De term Social Return 1.0 wordt niet meer zo vaak gebruikt en wordt vaak vervangen door de term Social Return on Investment (SROI), die een meer uitgebreide en geavanceerde manier is om de maatschappelijke impact van een project of activiteit te meten.

Powered by BetterDocs