De Corridor 5C Breukelen
info@sroispecialist.nl

Wat is Social Return?

Goede vraag!

Social Return is een term die staat voor ‘iets teruggeven aan de samenleving’. Het wordt ook Social Return On Investment (SROI) genoemd.

Het is bedacht als naam voor een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid en het bedrijfsleven moeten er samen voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen. Overheden passen Social Return op verschillende manieren toe. Niet alleen hebben zij zichzelf een quota gegeven, ze stimuleren ook hun leveranciers op een actieve manier om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken in hun bedrijf. Omdat dit te weinig vanzelf gebeurde, is SROI door de overheid gekoppeld aan grote opdrachten. De overheid, of eigenlijk de inkopers bij overheidsinstellingen, kunnen bij het verstrekken van opdrachten de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Voor opdrachtnemers, bedrijven dus, betekent dit dat als zij de opdracht bij de overheid willen binnenhalen, zij ook direct verplichtingen hebben op Social Return-gebied. Een afgesproken percentage van de omzet die het bedrijf aan de opdracht behaalt, vloeit zo weer terug naar de samenleving.

Powered by BetterDocs