Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat valt onder SROI?

Omdat er geen generiek landelijk beleid is op het gebied van Social Return, bepalen organisaties zelf hoe zij hieraan vormgeven. Wel zien we dat vaak de bouwblokkenmethodiek wordt toegepast. Daarin is de SROI-doelgroep aangegeven en welke andere activiteiten voor die specifieke opdracht vallen onder Social Return.

De bekendste voorbeelden van Social Return zijn het aannemen van uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties. Voor deze groepen mensen worden reguliere arbeidsplekken en (betaalde) stageplekken, leerwerkplekken en werkervaringsplekken gecreëerd.

Maar dat is soms niet de enige mogelijkheid. SROI kan worden ingezet om potentiële nieuwe werknemers binnen het bedrijf zelf op te leiden. SROI biedt ook de ruimte voor de inzet van interne en externe opleidingen en voor inzet van begeleiding op de werkvloer.

De invulling van uw SROI hoeft niet altijd binnen de opdracht. Bent u nog op zoek naar de juiste kracht op uw administratie of in de catering? Of heeft uw schoonmaakbedrijf nog mensen nodig? Door wie wordt het onderhoud van uw tuin gedaan? Is één van uw leveranciers of opdrachtgevers op zoek naar personeel? Kunt u wellicht iets betekenen in het vervoer van (andere) kandidaten die naar hun werkplek moeten? Dit zijn allemaal kansen voor SROI-invulling.

Opdrachtgevers voegen steeds meer groepen mensen toe aan de SROI-doelgroep. Ook kijken zij vaker breder dan de invulling met mensen. Bijvoorbeeld aan andere sociale- en MVO-activiteiten. Lees ook: Wat is alternatieve invulling? Om zeker te weten of een bepaalde inspanning valt onder Social Return is het van belang om dit te bespreken met uw opdrachtgever. Het coördinatiepunt SROI of de Projectleider Social Return kan de mogelijkheden met u bespreken.

Powered by BetterDocs