Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat zijn de voordelen van Social Return?

Social Return heeft vele voordelen. We kunnen er zo 5 noemen, maar we sluiten niet uit dat er nog meer voordelen zijn. 🙂

Voordeel bij aanbestedingen #

Naast alle maatschappelijke voordelen heeft Social Return een groot voordeel voor de werkgever in een aanbesteding. Met goed ingerichte Social Return activiteiten vergroot u de kans van uw bedrijf op het verwerven van een opdracht of order van een overheidsinstantie. Zonder Social Return kan u worden uitgesloten van gunning.

Voordeel in benutten van capaciteiten van medewerkers #

Social Return biedt de mogelijkheid om opnieuw naar de inrichting van uw organisatie te kijken. Bedrijven kunnen door Social Return zelfs efficiënter functioneren. Wanneer ondersteunende werkzaamheden worden opgepakt door mensen uit de Social Return doelgroep, kan de oorspronkelijke medewerker meer tijd besteden aan specialistisch werk. Deze medewerker kan op die manier productiever te werk gaan. Bovendien worden capaciteiten beter benut.

Voordeel in ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers #

Het begeleiden van mensen uit de Social Return doelgroep biedt medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Diversiteit binnen de organisatie is voor alle partijen leerzaam.

Rendement #

Het is inmiddels bewezen dat diversiteit niet alleen medewerkers stimuleert, maar ook tot betere resultaten leidt. Uitdagingen worden immers vanuit meer oogpunten bekeken en dat zorgt voor beter doordachte producten of diensten.

Publiciteit & imago #

Social Return en sociaal ondernemen zal uw imago verbeteren. U wordt daarmee aantrekkelijker voor potentiële werknemers en opdrachtgevers. Bent u een beetje ijdel? Social Return stories doen het goed op uw website en socialmediakanalen. Social Return levert publiciteit op en een maatschappelijk gezicht.

Powered by BetterDocs