Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat zijn ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’?

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben moeite om een reguliere baan te vinden of om regulier werk uit te voeren. Zij hebben extra hulp nodig om de stap naar de arbeidsmarkt te maken, weer deel te nemen aan het arbeidsproces en een werkplek te behouden. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals een fysieke of mentale beperking, een chronische ziekte of gebrek aan opleiding of werkervaring. Het zijn mensen die behoren tot de SROI-doelgroep.

Er zijn verschillende manieren waarop mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen, re-integratieprogramma’s of begeleiding op de werkplek. Ook kan het UWV advies geven over beschut werk of een loonkostensubsidie aanbieden om werkgevers te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het doel van deze ondersteuning is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om zelfstandig te kunnen werken en zo veel mogelijk mee te doen in de maatschappij.

Powered by BetterDocs