De Corridor 5C Breukelen
info@sroispecialist.nl

Wat zijn ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’?

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn mensen die op dit moment niet in staat zijn om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals een fysieke of mentale beperking, een chronische ziekte of een gebrek aan opleiding of werkervaring. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen extra ondersteuning nodig hebben om aan het werk te gaan of om een werkplek te behouden.

Er zijn verschillende manieren waarop mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen, re-integratieprogramma’s of begeleiding op de werkplek. Ook kan het UWV advies geven over beschut werk of een loonkostensubsidie aanbieden om werkgevers te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het doel van deze ondersteuning is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om zelfstandig te kunnen werken en zo veel mogelijk mee te doen in de maatschappij.

Powered by BetterDocs