Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wie valt er onder de Banenafspraak?

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Het kabinet heeft de banenafspraak gemaakt met organisaties voor werkgevers en werknemers. De banenafspraak houdt in dat een werkgever een bepaald percentage van het totale aantal banen binnen de organisatie beschikbaar moet stellen voor mensen die binnen de banenafspraak vallen.

Wie zijn dat?

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  • Mensen met een Wsw-indicatie.
  • Wajongers met arbeidsvermogen.
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.
  • Leerlingen uit het vso-/pro scholen en mbo entree-opleiding na aanmelding bij het UWV.

Eén van de afspraken is dat leerlingen van vso-/pro scholen en mbo-entree opleidingen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij UWV voor de doelgroepbeoordeling banenafspraak. Ook hebben deze scholen een specifieke groep (ex) leerlingen aangemeld in het doelgroepregister. Om te voorkomen dat zij nadat zij hun school hebben afgerond, tussen de wal en het schip vallen.

Powered by BetterDocs