De Corridor 5C Breukelen
info@sroispecialist.nl

Title

Description

Niet nakomen van een Social Return verplichting mogelijk van invloed op volgende gunningen

De Social Return verplichting (afgekort: SROI-verplichting) komt steeds vaker voor in aanbestedingen. Was deze verplichting eerder nog een ‘inspanningsverplichting’, tegenwoordig wordt deze verplichting opgenomen als ‘resultaatverplichting’ met bijbehorende boeteclausules. Aantonen dat u uw best heeft gedaan is dus niet meer voldoende, men wil resultaat zien. Niet nakomen van de verplichting leidt mogelijk tot boetes en kan van invloed zijn op volgende gunningen.

De SROI-verplichting

Social Return is een aanpak om arbeidsparticipatie te stimuleren en meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een SROI-verplichting stimuleren overheidsinstanties het bedrijfsleven om zich hiervoor in te spannen en om invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Ondanks dat het een Social Return verplichting betreft, geven opdrachtnemers vanuit het bedrijfsleven hier vaak geen of onvoldoende invulling aan. Er zijn herinneringen vanuit de overheidsinstanties nodig – en zelfs boeteclausules – om partijen te bewegen daadwerkelijk SROI-activiteiten te ondernemen. Het niet nakomen van deze verplichting is niet iets om lichtzinnig overheen te stappen. De impact hiervan wordt in onvoldoende mate overzien.

Waarom hoort u dan nooit over boetes?

“Maar ik hoor nooit over boetes” hoor ik u denken. Dat klopt, het opgelegd krijgen van een boete is geen populair onderwerp voor in de nieuwsbrief. Dat u er niet veel over hoort, wil zeker niet zeggen dat er geen boetes worden opgelegd. Zou u ermee te koop lopen dat u een SROI-verplichting vanuit een aanbesteding niet bent nagekomen? Dat u geen extra bijdrage heeft geleverd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen? Overheidsinstanties gaan steeds meer handhaven op het nakomen van de SROI-verplichting. Heeft u de aanbestedingsdocumenten goed nagelezen of er een SROI-verplichting is opgenomen? Heeft u al een herinnering gehad? Onderneem dan direct actie.

Niet nakomen van de verplichting is van invloed op uw geloofwaardigheid

Ook als er geen boeteclausule is opgenomen in de aanbesteding is het raadzaam om actie te ondernemen.

Maatschappelijke thema’s zoals Circulariteit, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (krapte en schaarste) komen steeds meer terug in de onderwerpen die u dient uit te werken in uw inschrijving. Hoe geloofwaardig is uw inschrijving over bijvoorbeeld arbeidsmarktthema’s en goed werkgeverschap als u in de vorige aanbesteding uw SROI-verplichting niet bent nagekomen? Heeft u aangetoond geen invulling te geven aan de SROI-verplichting, dan zal dit – al dan niet onbewust – meewegen in de beoordeling van uw volgende inschrijving.

Loop geen risico

Maak vandaag nog werk van Social Return. Maak de omvang van de SROI-verplichtingen inzichtelijk, maak een plan, geef invulling aan Social Return en rapporteer aan de betreffende overheidsinstantie.

Schrijft u in op een aanbesteding en wilt u weten waar u rekening mee dient te houden en waar u op moet letten? Binnenkort publiceren we hier een blog over.

Heeft u hulp nodig bij uw SROI-verplichtingen? Neem dan contact met ons op.

SROI-paniek

Hoe u SROI-paniekaanvallen en last minute noodgrepen kunt voorkomen

Nee, het woord SROI-paniek is nog niet opgenomen in de dikke Van Dale maar er zijn ongetwijfeld ondernemers die een beeld hebben bij wat SROI-paniek is. Je kunt er ‘s nachts ineens van wakker schrikken en denken: hebben we wel aan al onze SROI-verplichtingen voldaan?

In veel aanbestedingen is tegenwoordig een SROI-verplichting opgenomen. Dat is een goede zaak natuurlijk, want het is een stok achter de deur om met elkaar onder andere meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer deel uit te laten maken van de arbeidsmarkt. Die verplichting is uiteraard niet vrijblijvend, anders heette het wel een SROI-suggestie of een SROI-verzoek. Aan het niet voldoen aan de SROI-verplichting hangen vervelende boetes. Boetes die hoger zijn dan de waarde van de SROI-verplichting, dat is logisch.

Gelukkig zijn er ondernemers die goed anticiperen en ervoor zorgen dat ze verspreid over het gehele jaar voldoende inspanning leveren op SROI-vlak en al lang weten dat ze geen enkele moeite hebben om aan hun SROI-verplichting te voldoen.

Maar wat als u bij de grote groep ondernemers hoort die niet goed heeft gemonitord wat de resultaten van zijn SROI-inspanningen zijn? Dan heeft u dus nu SROI-paniek.

SROI-paniek reactie

Dus u wordt wakker midden in de nacht en ligt wakker tot u de volgende morgen uw HR-/ Salaris- man of -vrouw kunt bellen. “Op hoeveel zitten we en is dat genoeg?” vraagt u angstig. Afhankelijk van het antwoord van uw gesprekspartner slaakt u een zucht van verlichting of neemt de SROI-paniek toe tot ongezonde grootte.

Last minute noodgrepen

Stel u bent in SROI-paniek, wat kunt dan last minute nog doen? Met heel veel haast kunt u misschien nog mensen op de loonlijst krijgen maar zij zullen misschien dit jaar nog een maand voor u kunnen werken. Misschien is dat genoeg maar waarschijnlijk niet. Wat u nog zou kunnen doen is snel contact opnemen met een stichting zoals het Oranjefonds en informeren of er een lokaal sociaal project is waar u aan kunt bijdragen. Met een beetje geluk kunnen u en uw collega’s in december de kantine van de plaatselijke korfbalvereniging een opknapbeurt geven of diensten draaien bij de kinderboerderij om de hoek. Of kunt u een sociale bestemming vinden voor uw afgeschreven laptops? Kunt u nog lid worden van een SROI-collectief of een partij waaraan u nog een deel van uw verplichting kunt uitbesteden? Lukt dit allemaal niet meer dan zult u de boete voor dit jaar moeten accepteren.

Goede voornemens

Wat zou het heerlijk zijn als u geen enkele twijfel heeft over het wel of niet behalen van uw verplichting. Wilt u slapeloze nachten volgend jaar voorkomen? Begin dan nu al met een goede voornemens en maak een afspraak met SROI Specialist.

Wendy kent de weg

‘Siri, breng mij naar…’ Wie de weg zoekt, vraagt het aan de mobiele spraakassistent. Schakelt Google Maps in of de TomTom. Raadpleegt een kaart of vraagt het desnoods aan een voorbijganger. In deze tijd hoeft niemand meer te verdwalen.

Social return verplichting? Maar wat als je een aanbesteding hebt gewonnen en je hebt volgens het contract een social return verplichting? Waar of bij wie kun je dan terecht als jouw richtingsgevoel je in de steek laat of de benodigde kennis ontbreekt? En je afvraagt:

  • Waar start ik?
  • Welke regels gelden er?
  • Hoe voorkom ik een boete?
  • Wat kan ik onderweg zoal tegenkomen?
  • En eh… hoe reëel zijn die beren op de weg?

En de belangrijkste vraag: wat levert het me op als ik veilig op mijn bestemming ben aangekomen. (Spoiler alert: heel veel!)

Met andere woorden: hoe zorg je ervoor dat je voldoet aan de verplichtingen van een gewonnen tender, maar dat ook jouw organisatie profiteert van de voordelen van social return?

Bel Wendy van SROI specialist

Wendy kent de wegen op haar duimpje en helpt je graag met uw sroi-verplichting. Maar wie is ze en waarom kan juist zij jou zo goed van dienst zijn?


Wendy stelt zich voor Ik ben Wendy Ebing, specialist social return bij SROI specialist (onderdeel van BidPro). Ik zie dagelijks met eigen ogen dat de verplichting prachtige kansen biedt. Aan kandidaten, maar ook aan organisaties. Er zijn regelingen, subsidies, proefplaatsingen. Noem maar op. De mogelijkheden om mooie initiatieven te ontplooien zijn legio.

Maar het feit dat social return wordt opgelegd, maakt het lastig en vertroebelt het zicht op de voordelen en kansen. Ondernemers houden niet van moeten. Daarbij komt dat er in Nederland geen algemeen geldend beleid is voor sroi-trajecten. In de aanbesteding staat wel een uitgebreide beschrijving van wat er van je wordt verwacht. Er zijn procedures, regels. En er zijn bouwblokken.

Maar de instructie ontbreekt. En dit is voor inschrijvers echt onbekend terrein. Ga er maar aanstaan. Verdiep je erin en word dan maar eens wijs uit die materie. Precies dat heb ik gedaan. Ik heb er echt (mijn) werk van gemaakt. En nu word ik blij van social return. Vanwege de prachtige resultaten.

Specialist social return Ik heb een heel netwerk opgebouwd met werkgeverservicepunten (WSP’s) en UWV’s, en met projectleiders social return van de aanbestedende diensten. Ik heb me erin verdiept en ben kennis gaan vergaren. Heb veel gelezen, onder andere over de Participatiewet en alle mogelijke uitkeringen. In de afgelopen tijd heb ik veel gesproken met ondernemers en met kandidaten: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij UWV’s en WSP’s heb ik workshops en presentaties gegeven. Ik heb leren werken met WIZZR, het sroi online registratie- en rapportagesysteem. Noem maar op.

De geheimen van een geslaagd traject Over de geheimen vertel ik later meer. Dus blijf me volgen. Ik kan u vast verklappen: zo ingewikkeld is het allemaal eigenlijk niet. Maar u moet wel de juiste stappen zetten. Ik neem u daarin mee. BidPro levert de juiste tools om een goed social-returnbeleid op te zetten in uw organisatie (lees meer over de diensten van BidPro). Staat dat eenmaal, dan gaat het vanzelf lopen. U kunt het daarna snel zelf en hebt mij niet meer nodig.

Mijn eigen verhaal Ik ben zelf een voorbeeld van een geslaagd resultaat van een social return verplichting. Ook ik zat in de bijstand. En kijk waar ik nu sta!

Ik woonde 9 jaar lang in Turkije en had daar een goede baan. Toen mijn huwelijk stukliep kwam ik terug naar Nederland met drie jonge kinderen. Ik had niets meer en kreeg ook niets: geen woning, geen uitkering. Prima. Geen probleem. Ik vond een baan en ging gewoon weer werken.

Toen werd ik ziek. Kanker. En ik had slechts een jaarcontract. Lang verhaal kort: ik belandde in de bijstand.

Na 2 jaar bijstand meldde zich een organisatie met een social returnverplichting en mijn casemanager introduceerde mij. Dat was het keerpunt. Ondertussen was ik genezen en ik kreeg de kans op me te richten op… social return. Dat heb ik dus gedaan. De rest is geschiedenis.

En zo is het gekomen dat ik me heb kunnen ontwikkelen tot social return deskundige, maar dat ik tegelijk ervaringsdeskundige ben. Een unieke combinatie en een waardevolle aanvulling op alle verworven kennis.

Ervaringsdeskundige Om die reden krijg ik ook kandidaten gemakkelijk mee: ‘Die snapt het.’  Ik weet als geen ander wat kandidaten nodig hebben en hoeveel je kunt bereiken met aandacht, begrip en wat geduld. Aandacht is daarbij wel het sleutelwoord. Aandacht voor het nemen van de juiste stappen en het opzetten van een goed social returnbeleid. Maar vooral: aandacht voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Drempelverlagend Ik merk steeds weer dat het feit dat ik ervaringsdeskundige ben, drempelverlagend werkt. Ook voor de partijen met wie ik te maken heb in mijn werk, zoals opdrachtgevers, gemeenten, WSP’s. Mijn ervaringen komen me van pas bij mijn adviezen, in de begeleiding van opdrachtgevers en (of) kandidaten, bij het recruitment, in mijn trainingen en workshops.

Waarmee kan ik je helpen? Heb je een social return verplichting en kan ik of een van mijn collega’s je helpen? Bijvoorbeeld met praktische adviezen, of met begeleiding bij de inrichting, implementatie en uitvoering? De begeleiding van kandidaten? Misschien heb je interesse in een presentatie over social return voor jouw organisatie. Of een training met concrete handvatten, do’s en don’ts, etcetera.

Neem dan contact met ons op. We horen graag uw verhaal en bespreken met u waarmee we u bij SROI specialist zoal van dienst kunnen zijn.

Het geheim van een soepel lopend social return proces

Weet u al hoe u het aan gaat pakken?

In de aanbesteding waarop u wilt inschrijven is een SROI-verplichting opgenomen. Prima, u staat immers helemaal achter verantwoord ondernemen. Een SROI-verplichting is echter niet iets waar u zomaar aan voldoet door een paar beloftes te doen.

Hoe dan wel? Door daadwerkelijk met social return aan de slag te gaan en mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dát vraagt om een goed lopend proces.

U bent niet de enige ondernemer die nog geen gesmeerd SROI-proces heeft en zéker niet de enige die niet weet hoe hij daar slim mee start. Daarom deel ik in deze blog een geheim, waar u direct profijt van heeft.

Aanbestedende diensten kunnen ervoor kiezen om een social return verplichting (ofwel SROI-verplichting) op te nemen in de aanbesteding.

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers worden gestimuleerd of verplicht om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Er is geen landelijk beleid met betrekking tot Social Return, er is geen standaard. Aanbestedende diensten hanteren wel steeds meer een soortgelijke werkwijze.

De aanbestedende dienst heeft dus een SROI-verplichting opgenomen in de opdracht. Hoe gaat u hiermee om als opdrachtnemer? Hoe zorgt u ervoor dat u invulling geeft aan deze SROI-verplichting? Begint u met u inspanningen om aan het eind van de contractperiode maar te zien waar het schip is gestrand en of uw opdrachtgever oordeelt of u aan uw verplichtingen heeft voldaan? Riskant…

Zorg dat u goed begrijpt welke verplichting u aangaat.

Analyseer de aanbestedingsdocumenten uitvoerig, staat er iets in dat voor u niet duidelijk is? Stel daarover dan vragen aan de aanbestedende dienst. Maak hiervoor gebruik van de vragenrondes of (wanneer deze mogelijkheid geboden wordt) van het contactpunt social return van de aanbestedende dienst.

Waarom is dit zo belangrijk? Een social return proces vormgeven is complex. Het is eenvoudig om de weg kwijt te raken in alle mogelijkheden, regels en zaken als subsidieregelingen. Daarom is een duidelijk doel nodig.

U moet exact weten wat u wilt (of moet) bereiken, want alleen dan kunt u de weg er naartoe slim uitstippelen. Het klinkt misschien simpel, maar had u er zelf al aan gedacht? Als u precies weet wat er van u verwacht wordt, kunt u het SROI-proces precies daarop inrichten. Goed lezen en vragen stellen is de beste én de meest eenvoudige manier om te weten te komen welke verplichting u na moet komen. Volg deze tip op en uw SROI-proces zal altijd vele malen efficiënter zijn.

Geïnteresseerd in meer waardevolle adviezen om uw social return proces te optimaliseren?