Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een rapportageplicht voor grote bedrijven

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van duurzaamheid en transparantie in het bedrijfsleven. Vanaf 2024 zijn alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. Dit is het gevolg van de CSRD-richtlijn, die bedrijven verplicht om informatie te verstrekken over de milieu- en sociale gevolgen van hun activiteiten en deze informatie te laten toetsen door een accountant.

De CSRD is van toepassing op bedrijven die aan minimaal twee van de volgende eisen voldoen: meer dan €40 miljoen netto-omzet, meer dan €20 miljoen op de balans of 250 of meer werknemers hebben. Voor boekjaren die op of na 1 januari 2024 aanvangen, geldt de CSRD-richtlijn voor bedrijven die al onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen. Voor grote bedrijven die momenteel niet onder de NFRD vallen, gaat de verplichting in voor boekjaren die op of na 1 januari 2025 aanvangen. Beursgenoteerde mkb-ondernemingen, maar ook kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen krijgen vanaf 1 januari 2026 te maken met de CSRD-richtlijn.

De invoering van de verplichte rapportages wordt stap voor stap ingevoerd. Dit geeft bedrijven de tijd om zich voor te bereiden en te voldoen aan de nieuwe eisen. Middelgrote en kleine bedrijven zijn tot boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD-richtlijn, maar zij krijgen wel te maken met eisen van hun CSRD-plichtige klanten of leveranciers.

Het doel van de CSRD-richtlijn is om meer transparantie en verantwoording van bedrijven te eisen op het gebied van duurzaamheid. Dit zal bedrijven aanmoedigen om duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken te ontwikkelen en te implementeren, waardoor zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en het milieu.

De CSRD-richtlijn zal een belangrijke impact hebben op grote bedrijven en ondernemers die zakendoen met grote bedrijven. De invoering van deze richtlijn zal de bedrijfsvoering van deze ondernemingen beïnvloeden en zij zullen moeten voldoen aan de nieuwe rapportage-eisen.

Het is belangrijk voor bedrijven om zich bewust te zijn van de nieuwe eisen en tijdig voor te bereiden op de verplichte rapportages. Bedrijven die al werken aan duurzame bedrijfspraktijken, zullen mogelijk een voorsprong hebben bij het voldoen aan de nieuwe rapportage-eisen. Dit kan resulteren in een verbeterde reputatie en meer vertrouwen van stakeholders, waaronder investeerders, klanten, werknemers en toezichthouders.

Ga naar de bron voor deze blog.