Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Social Return Specialist kan u bij allerhande vraagstukken begeleiden en ondersteunen. Van het inzichtelijk maken van alle Social Return verplichtingen tot en met de daadwerkelijke invulling van de verplichting.

Te denken valt aan:

  • Een analyse van het personeelsbestand, bestaande uit alle instroom van het afgelopen jaar, hierin brengen we in beeld welke mensen mogelijk niet zijn opgevoerd als invulling voor een Social Return verplichting (met als mogelijke bijvangst; nog niet benutte subsidiemogelijkheden).
  • Inventariseren van de huidige Social Return verplichtingen. Hierbij analyseren we de aanbestedingen (waar de verplichtingen uit voortkomen) en brengen in kaart waar welke verplichtingen zijn opgenomen en welke verplichtingen op welk moment tot een mogelijke boete kunnen leiden.
  • Inventariseren van de gerealiseerde invullingen binnen de huidige/lopende verplichtingen. Op basis van de huidige Social Return rapportage en platform waarop de Social Return verplichting gerapporteerd wordt, brengen we in kaart welke verplichtingen reeds gerealiseerd is per aanbesteding.
  • Opstellen van een uitvoeringsplan.
  • Opbouwen van uw netwerk met Werkgeverservicepunten (WSP). Social Return Specialist heeft een netwerk met WSP’s/RMT’s door heel Nederland.
  • Op gang brengen van de kandidatenstroom vanuit de Social Return doelgroep.
  • Begeleiding van de Social Return kandidaten.
  • … en nog veel meer.

Meer weten over wat Social Return Specialist voor u kan betekenen?