De Corridor 5C Breukelen
info@sroispecialist.nl

SROI Specialist kan u bij allerhande vraagstukken begeleiden en ondersteunen. Van het inzichtelijk maken van alle Social Return (SROI-)verplichtingen tot en met de daadwerkelijke invulling van de verplichting.

Te denken valt aan:

  • Een analyse van het personeelsbestand, bestaande uit alle instroom van het afgelopen jaar, hierin brengen we in beeld welke mensen mogelijk niet zijn opgevoerd als invulling voor een SROI- verplichting (met als mogelijke bijvangst; nog niet benutte subsidiemogelijkheden).
  • Inventariseren van de huidige SROI-verplichtingen. Hierbij analyseren we de aanbestedingen (waar de verplichtingen uit voortkomen) en brengen in kaart waar welke verplichtingen zijn opgenomen en welke verplichtingen op welk moment tot een mogelijke boete kunnen leiden.
  • Inventariseren van de gerealiseerde invullingen binnen de huidige/lopende verplichtingen. Op basis van de huidige SROI-rapportage en platform waarop de SROI-verplichting gerapporteerd wordt, brengen we in kaart welke verplichtingen reeds gerealiseerd is per aanbesteding.
  • Opstellen van een uitvoeringsplan.
  • Opbouwen van uw netwerk met Werkgeverservicepunten (WSP). SROI Specialist heeft een netwerk met WSP’s door heel Nederland.
  • Op gang brengen van de kandidatenstroom vanuit de SROI-doelgroep.
  • Begeleiding van de SROI-kandidaten.
  • … en nog veel meer.

Meer weten over wat SROI Specialist voor u kan betekenen?