Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Maak kennis met de SROI Desk ® van Social Return Specialist

Heeft u een aanbesteding gewonnen, dan krijgt u vaak te maken met een Social Return verplichting. Uw opdrachtgever daagt u daarin uit om een bijdrage te leren aan de (lokale) arbeidsmarkt. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Social Return (eerder ook wel SROI) komt niet alleen voor in aanbestedingen, maar ook in andere offertetrajecten of als onderdeel van uw ‘goed werkgeverschap’ en/of uw beleid op het gebied van Diversiteit & Inclusie.

De SROI Desk ® is uw externe expertisepunt op het gebied van Social Return. Wij ondersteunen u in bijvoorbeeld met bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden:

  • Inventarisatie van Social Return verplichtingen: De eerste stap in het proces is het inventariseren van uw verplichtingen op het gebied van Social Return. Dit omvat het vaststellen van de specifieke eisen en doelstellingen die zijn opgelegd door de overheid, gemeenten of andere instanties waarmee uw organisatie zaken doet.
  • Invulmogelijkheden: SROI Desk® biedt invulmogelijkheden om uw Social Return verplichtingen te registreren. Dit omvat onder meer het bijhouden van de voortgang van de invulling van de verplichtingen, het vastleggen van de gegevens van de (ingehuurde) mensen, de duur van hun dienstverband en de functie waarin ze werkzaam zijn. Kunt u niet zelf aan uw verplichtingen voldoen? Dan helpen we bij het vinden van partijen die hierin een bijdrage kunnen leveren.
  • Monitoring van de voortgang op de verplichtingen: SROI Desk® biedt organisaties de mogelijkheid om de voortgang van hun Social Return verplichtingen op de voet te volgen. Hierdoor kunnen ze snel reageren op eventuele veranderingen of bijsturing van hun inzet en kunnen ze tijdig de juiste acties ondernemen om aan hun verplichtingen te voldoen.
  • Registratie van de invulling: De SROI Desk® registreert de invulling van de Social Return verplichtingen. Hierdoor heeft u altijd een up-to-date overzicht van uw prestaties op dit gebied en kunt u eenvoudig rapporteren over de voortgang.
  • Ondersteuning bij de verantwoording en rapportage: SROI Desk® biedt u ondersteuning bij het verzamelen van de zogeheten onderbouwende stukken waarmee de invulling aangetoond kan worden. We stellen rapportages op en ondersteunen bij het verantwoorden van uw Social Return prestaties aan de betreffende instanties. Hierdoor bent u in staat om snel en nauwkeurig te rapporteren over uw inspanningen en prestaties op het gebied van Social Return.

De SROI Desk ® kunt u ook benaderen als u een vraag heeft. Dan mailt of belt u ons gewoon. Wij denken graag met u mee.

Meer weten? bel naar 06-19526286 of mail sroidesk@sroispecialist.nl