SDG10 Ongelijkheid verminderen

In deze blog richten we ons op SDG10, ‘Ongelijkheid verminderen’, en de verbinding met Social Return on Investment (SROI).

Het verminderen van ongelijkheid is een fundamenteel streven en SDG10, ‘Ongelijkheid verminderen’, is een belangrijke pijler van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. SROI is een krachtig initiatief dat bedrijven aanmoedigt om social impact te creëren en te realiseren bij hun projecten en uitvoering van overheidsopdrachten.

SROI en Inclusieve Werkgelegenheid

SROI biedt bedrijven de kans om inclusieve werkgelegenheid te stimuleren en kwetsbare groepen te ondersteunen op weg naar de arbeidsmarkt. Door kansen te bieden aan langdurig werklozen, jongeren zonder diploma, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een (arbeids)beperking, kunnen bedrijven bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid en het vergroten van economische kansen.

SROI en Sociale Initiatieven

SROI nodigt bedrijven uit om te investeren in (lokale) sociale initiatieven of hieraan deel te nemen. Door bijvoorbeeld Sociaal Inkopen kunnen bedrijven een positieve impact hebben op de samenleving en bijdragen aan het verwezenlijken van SDG10.

SROI en Bedrijfsreputatie

Het omarmen van SROI versterkt niet alleen de reputatie van bedrijven, maar bouwt ook betrokken en gemotiveerde teams op. Medewerkers voelen zich trots om bij te dragen aan een hoger doel en zijn geïnspireerd door een inclusieve en rechtvaardige werkomgeving. Men geeft de voorkeur om te werken bij een organisatie die ergens voor staat. Waarbij men zich kan vinden in de waarden van het bedrijf.

Het Grotere Belang van SDG10 en SROI

SDG10 en SROI gaan verder dan bedrijfsbelangen. Het draait om het bieden van hoop en perspectief aan mensen die vaak worden buitengesloten. Het is een kans om obstakels te overwinnen en gelijke kansen te creëren voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.

Een Krachtige Beweging naar Actie en Verandering

Het omarmen van SDG10 en SROI creëert een krachtige beweging die verder gaat dan woorden alleen. Het gaat om actie, om verandering, om het maken van een verschil. Durf vandaag nog de eerste stap te zetten. Maak werk van Social Return en draag bij aan het verminderen van ongelijkheid!


SDG10 en SROI vormen een krachtige combinatie om ongelijkheid te verminderen en een rechtvaardige, inclusieve samenleving te bevorderen. Door Social Return te omarmen, kunnen bedrijven niet alleen hun reputatie versterken en gemotiveerde teams opbouwen, maar ook een positieve maatschappelijke verandering teweegbrengen. Het gaat om het creëren van kansen voor degenen die het het hardst nodig hebben en het realiseren van een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt om te bloeien.