Waardig werk voor de SROI-doelgroep

Mensen die behoren tot de doelgroep Social Return hebben te maken met uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ze stuiten op obstakels zoals taalbarrières, discriminatie en gebrek aan toegang tot opleidingen en banen. Het gevolg is vaak dat ze veroordeeld zijn tot laagbetaalde, onzekere banen zonder uitzicht op groei en ontwikkeling.

Het promoten van inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen. Zo formuleert de VN de missie van Sustainable Development Goal 8 (SDG8).

Waardig werk betekent werk waarbij mensen vrij zijn om hun talenten en capaciteiten te ontwikkelen, hun familie te ondersteunen en bij te dragen aan hun gemeenschap en samenleving. Waardig werk geeft mensen ook zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde, wat noodzakelijk is voor hun mentale en emotionele gezondheid. We hebben het ook wel over de waarde van werk, het instrument om participatie aan de samenleving te bevorderen.

Mensen die behoren tot de SROI-doelgroep hebben vaak niet dezelfde kansen als andere groepen op de arbeidsmarkt en krijgen zelden de kans om deel te nemen aan waardig werk. Dit kan leiden tot armoede en sociale uitsluiting, wat op zijn beurt nog meer uitdagingen creëert.

Om waardig werk voor de SROI-doelgroep te bevorderen, is het noodzakelijk om te werken aan verschillende obstakels die ze tegenkomen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de toegang tot opleidingen en banen, het bestrijden van discriminatie en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Overheden en werkgevers spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van kans op werk en het voorzien in waardig werk voor de SROI-doelgroep. Overheden kunnen bijvoorbeeld programma’s opzetten om de toegang tot opleiding en banen te verbeteren en te investeren in ondersteuning voor kwetsbare groepen. Ook nemen zij eisen op in aanbestedingen om werkgevers te stimuleren de SROI-doelgroep te helpen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Werkgevers kunnen werkplekken creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsparticipatie) en een actief beleid voeren om discriminatie te bestrijden. Ook kunnen zij investeren in opleidingen – scholing en omscholing – (arbeidsontwikkeling) om de kans op werk te vergroten.

Het is belangrijk om te erkennen en te waarderen wat mensen vanuit de SROI-doelgroep te bieden hebben. Bijvoorbeeld unieke ervaringen, vaardigheden en perspectieven die waardevol kunnen zijn voor bedrijven en organisaties. Werkgevers kunnen deze diversiteit omarmen en hun diversiteits- en inclusiebeleid (DenI) verbeteren om ervoor te zorgen dat mensen vanuit de SROI-doelgroep benaderd worden op wat zij bij kunnen dragen, in plaats van hen te benaderen vanuit wat zij mogelijk niet zouden kunnen.

Social Return (iets terugdoen voor de maatschappij) is niet alleen een morele plicht, maar ook een economische noodzaak. Door te werken aan waardig werk voor de SROI-doelgroep versterken we onze samenleving en economie. En samenleving waarbij iedereen meedoet en participeert op de arbeidsmarkt.

Laten we deze uitdaging aangaan en samen werken aan een meer inclusieve en waardige arbeidsmarkt voor alle mensen. Maak werk van Social Return!