Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl
Succesvolle toepassing van Social Return in aanbestedingen

In de hedendaagse aanbestedingsprocessen is het integreren van Social Return een steeds prominentere factor. Echter, de praktische uitvoering en formulering van deze verplichting blijven vaak achter bij de intenties/doelstellingen. Dit kan leiden tot onduidelijkheden en onuitvoerbare eisen, met als gevolg dat zowel aanbestedende diensten als inschrijvers niet optimaal profiteren van de mogelijkheden die Social Return biedt. Daarom is het cruciaal dat we naar een meer op maat gemaakte aanpak evolueren, die niet alleen rekening houdt met de invulling van Social Return, maar ook met de formulering en de samenhang met de specifieke opdracht.

Te vaak zien we dat de toepassing van Social Return niet goed aansluit bij het gevraagde werkpakket in aanbestedingen. Dit kan resulteren in een gebrek aan begrip of betrokkenheid bij potentiële inschrijvers, vooral als ze onvoldoende kennis hebben van de materie. Deze mismatch kan leiden tot onuitvoerbare verplichtingen na de gunning van een project, waarbij de verantwoordelijkheid vaak ten onrechte volledig bij de opdrachtnemer wordt gelegd.

Daarom is het tijd voor een nieuwe aanpak. Een aanpak waarin niet alleen de invulling van Social Return als maatwerk wordt beschouwd, maar ook de formulering ervan. Dit vereist een nauwkeurige afstemming op de specifieke behoeften van zowel de opdrachtgever als de doelgroep van Social Return. Maatwerk is niet echt maatwerk is als de invulling binnen de opdracht nauwelijks mogelijk is.

Een typisch voorbeeld is het stellen van CV-eisen die niet overeenkomen met de kwaliteiten van mensen uit de Social Return doelgroep. Of het vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), terwijl tegelijkertijd ex-gedetineerden worden voorgesteld als mogelijke invulling van Social Return, die vaak geen VOG kunnen verkrijgen. Deze schijnbare flexibiliteit in de kaders is dus in feite niet bestaand.

Het is daarom essentieel voor zowel Social Return coördinatoren als inkopers om niet alleen te kijken naar de invulmogelijkheden van de Social Return verplichting, maar ook naar de haalbaarheid en relevantie ervan in relatie tot de specifieke opdracht. Dit vraagt om een proactieve houding, waarbij men vanaf de publicatie van de aanbesteding de Social Return verplichting grondig bekijkt en afstemt op de uitvoerbaarheid binnen de eigen organisatie.

Een effectieve Social Return aanpak vereist een gedegen begrip van zowel de behoeften van de opdracht als de mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep. Dit kan alleen als maatwerk in zowel de formulering als de invulling van Social Return centraal staat. Dan maken we met Social Return daadwerkelijke maximale sociale impact. En zetten we stappen vooruit op de weg naar duurzame en inclusieve aanbestedingen.

Om de toepassing van Social Return in aanbestedingen effectiever en passender te maken, zijn hier 5 belangrijke tips:

 • Betrekken van de Social Return coördinator: Het is cruciaal om de Social Return coördinator al in een vroeg stadium te betrekken bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Deze expert kan waardevolle inzichten bieden over hoe Social Return effectief geïntegreerd kan worden, zodat het een meerwaarde biedt voor zowel de opdracht als de doelgroep.
 • Maatwerk in Social Return beleid: Vermijd een ‘one size fits all’-benadering in uw Social Return documentatie. Kies in plaats daarvan voor een algemener Social Return beleid en pas dit specifiek aan voor elke aanbesteding of elk type aanbesteding. Dit zorgt ervoor dat de vereisten beter aansluiten bij de specifieke behoeften en mogelijkheden van elke aanbesteding.
 • Social Return als onderdeel van de marktconsultatie: Neem Social Return op als een kernonderwerp tijdens marktconsultaties. Dit geeft u de kans om direct met de markt te bespreken welke invullingen van Social Return haalbaar en zinvol zijn. Deze dialoog kan leiden tot realistischere en effectievere Social Return vereisten.
 • Continue betrokkenheid van de Social Return coördinator: Zorg ervoor dat de Social Return coördinator betrokken is bij het beantwoorden van vragen tijdens verschillende rondes van de aanbestedingsprocedure. Hun expertise is essentieel om duidelijke en nauwkeurige antwoorden te geven, wat leidt tot een beter begrip en implementatie van Social Return eisen.
 • Voorbeelden in aanbestedingsdocumenten: Door voorbeelden van invulmogelijkheden op te nemen in de aanbestedingsdocumenten, maakt u het voor geïnteresseerde partijen duidelijker wat er verwacht wordt. Dit helpt niet alleen bij het concretiseren van verwachtingen, maar maakt het onderwerp ook levendiger en toegankelijker. Dit kan bijvoorbeeld door een verwijzing naar uw website waar voorbeelden van invullingen zijn uitgewerkt per branche.

SROI Specialist helpt bij de toepassing en invulling van Social Return. Heeft u vragen of wilt u eens van gedachten wisselen. Wij denken graag met u mee.

Hoe jij werk maakt van Social Return en jouw bedrijf en de samenleving versterkt

Hoe jij werk maakt van Social Return en jouw bedrijf en de samenleving versterkt

Met jouw bedrijf een positieve Social Impact maken. Dat is precies waar Social Return om draait. In deze blog ontdek je wat Social Return is, hoe het werkt en welke voordelen het kan bieden voor zowel jouw bedrijf als de gemeenschap.

Social Return: Investeren in mens en maatschappij

Als ondernemer is het streven naar winstgevendheid vanzelfsprekend. Maar wat als ik je vertel dat er een manier is om nog meer te bereiken? Social Return biedt bedrijven de mogelijkheid om niet alleen economische waarde te creëren, maar ook sociaal-maatschappelijke impact te genereren. Het houdt in dat bedrijven bij aanbestedingen en projecten verplicht worden om een bepaald percentage van de opdracht te besteden aan het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn, jongeren zonder diploma of langdurig werklozen.

Voordelen voor jouw bedrijf

Oke, Social Return is een verplichting vanuit een aanbesteding. Maar Social Return biedt ook zeker verschillende voordelen voor jouw bedrijf. Ik zie Social Return dan ook als een ambitie voor bedrijven en wel omdat het verschillende voordelen biedt. Ja, het draagt natuurlijk bij aan een positieve reputatie en merkimago én je kunt aantonen dat je de aangegane verplichtingen vanuit aanbestedingen waarmaakt… maar belangrijker is dat je op deze manier als bedrijf actief bijdraagt aan het verbeteren van de samenleving. Je wordt gezien als een sociaal verantwoorde organisatie, wat potentiële klanten en partners kan aantrekken. Bovendien kan het toepassen van Social Return leiden tot een hogere medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid. Immers bewezen is dat teams met een grotere mate van diversiteit beter presteren. Ook geven steeds meer klanten de voorkeur aan bedrijven die Social Impact maken en zijn bereid om met hen samen te werken.

Social Return draagt bij aan een divers en inclusief personeelsbestand. Door kansen te bieden aan kwetsbare groepen, creëer je een inclusieve werkomgeving en vergroot je de diversiteit binnen je team. Dit kan leiden tot meer creativiteit, innovatie en een betere besluitvorming. Om nog maar niet te spreken van Social Return als een van de oplossingen voor schaarste op de arbeidsmarkt … er staat nog zoveel kennis en kunde aan de zijlijn …

Voordelen voor de samenleving

Naast de voordelen voor jouw bedrijf, heeft Social Return ook een positieve impact op de samenleving. Het creëert kansen voor mensen die anders moeilijk aan werk zouden komen. Door deze mensen in dienst te nemen, geef je hen de mogelijkheid om hun vaardigheden te ontwikkelen, werkervaring op te doen en financieel onafhankelijk te worden. Dit heeft niet alleen een directe impact op hun leven, maar ook op hun families en de bredere gemeenschap.

Bovendien draagt Social Return bij aan het verminderen van sociale ongelijkheid. Het helpt de kloof te overbruggen tussen kansrijke en kansarme groepen in de samenleving. Door middel van opleidingen, trainingen en begeleiding krijgen kwetsbare groepen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en een betere toekomst op te bouwen.

Hoe kun je beginnen?

Ben je geïnspireerd geraakt om Social Return toe te passen in jouw bedrijf? Hier zijn een paar praktische tips om te beginnen:

 • Onderzoek de mogelijkheden: Leer meer over Social Return. De toepassing kan per regio nog al eens verschillen. Identificeer in welke gewonnen aanbestedingen een Social Return verplichting is opgenomen en/of stel Social Return doelen die u als organisatie de komende tijd wil behalen.
 • Identificeer partners: Zoek samenwerkingen met gemeenten, sociale (lokale) initiatieven, bedrijven waarbij u sociaal kunt inkopen en andere bedrijven die zich richten op het maken van Social Impact. Bundel kennis en mogelijkheden om Social Return succesvol te implementeren.
 • Creëer interne bewustwording: Betrek jouw medewerkers bij de Social Return doelstellingen van de organisatie. Leg uit wat Social Return inhoudt, waarom je het zo belangrijk vindt en hoe jouw medewerkers aan de ambitie kunnen bijdragen.
 • Ontwikkel trainingsprogramma’s en voorzie in stageplaatsen: Investeer in opleidingen en trainingen om de vaardigheden van kwetsbare groepen te ontwikkelen en hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Onderzoek de mogelijkheden om stagiaires in te zetten. Zo draagt u ook bij aan de stap die zij nog richting de arbeidsmarkt gaan zetten.
 • Meet en evalueer de impact: Stel meetbare doelen en monitor de voortgang van jouw Social Return-doelen en -ambitie. Maak een rapportage en deel de resultaten met jouw eigen medewerkers, jouw samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Deel successen en inspireer anderen.

Ik merk dat ondernemers Social Return nog vaak een moeilijk en complex onderwerp vinden. Daarom helpt SROI Specialist jou om snel meer kennis van Social Return te krijgen en dit toe te passen in jouw organisatie. Zo maak je snel de stap van SROI-verplichting naar een SROI-ambitie, draag je bij aan Social Impact en benut je de voordelen van Social Return.

Dus waar wacht je nog op? Begin vandaag nog, maak werk van Social Return.

SDG10 Ongelijkheid verminderen

In deze blog richten we ons op SDG10, ‘Ongelijkheid verminderen’, en de verbinding met Social Return on Investment (SROI).

Het verminderen van ongelijkheid is een fundamenteel streven en SDG10, ‘Ongelijkheid verminderen’, is een belangrijke pijler van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. SROI is een krachtig initiatief dat bedrijven aanmoedigt om social impact te creëren en te realiseren bij hun projecten en uitvoering van overheidsopdrachten.

SROI en Inclusieve Werkgelegenheid

SROI biedt bedrijven de kans om inclusieve werkgelegenheid te stimuleren en kwetsbare groepen te ondersteunen op weg naar de arbeidsmarkt. Door kansen te bieden aan langdurig werklozen, jongeren zonder diploma, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een (arbeids)beperking, kunnen bedrijven bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid en het vergroten van economische kansen.

SROI en Sociale Initiatieven

SROI nodigt bedrijven uit om te investeren in (lokale) sociale initiatieven of hieraan deel te nemen. Door bijvoorbeeld Sociaal Inkopen kunnen bedrijven een positieve impact hebben op de samenleving en bijdragen aan het verwezenlijken van SDG10.

SROI en Bedrijfsreputatie

Het omarmen van SROI versterkt niet alleen de reputatie van bedrijven, maar bouwt ook betrokken en gemotiveerde teams op. Medewerkers voelen zich trots om bij te dragen aan een hoger doel en zijn geïnspireerd door een inclusieve en rechtvaardige werkomgeving. Men geeft de voorkeur om te werken bij een organisatie die ergens voor staat. Waarbij men zich kan vinden in de waarden van het bedrijf.

Het Grotere Belang van SDG10 en SROI

SDG10 en SROI gaan verder dan bedrijfsbelangen. Het draait om het bieden van hoop en perspectief aan mensen die vaak worden buitengesloten. Het is een kans om obstakels te overwinnen en gelijke kansen te creëren voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.

Een Krachtige Beweging naar Actie en Verandering

Het omarmen van SDG10 en SROI creëert een krachtige beweging die verder gaat dan woorden alleen. Het gaat om actie, om verandering, om het maken van een verschil. Durf vandaag nog de eerste stap te zetten. Maak werk van Social Return en draag bij aan het verminderen van ongelijkheid!


SDG10 en SROI vormen een krachtige combinatie om ongelijkheid te verminderen en een rechtvaardige, inclusieve samenleving te bevorderen. Door Social Return te omarmen, kunnen bedrijven niet alleen hun reputatie versterken en gemotiveerde teams opbouwen, maar ook een positieve maatschappelijke verandering teweegbrengen. Het gaat om het creëren van kansen voor degenen die het het hardst nodig hebben en het realiseren van een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt om te bloeien.

SDG5 Gendergelijkheid: Hoe bedrijven bijdragen aan gendergelijkheid

Gendergelijkheid is een belangrijk thema in de moderne samenleving en wordt erkend als een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, specifiek onder SDG 5. Dit doel richt zich op gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes, met als doel gelijke kansen voor vrouwen te bevorderen en discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen.

Bedrijven kunnen bijdragen aan SDG 5 door bijvoorbeeld de volgende initiatieven te ontplooien:

 1. Gelijke kansen en beloningen: Door beleid te implementeren tegen seksuele intimidatie op de werkvloer en gelijke beloning en promotiekansen te bieden aan alle werknemers, ongeacht hun gender.
 2. Flexibele werktijden en verlofregelingen: Door het faciliteren van flexibele werktijden en verlofregelingen voor werknemers met gezinsverantwoordelijkheden, kunnen bedrijven een betere balans tussen werk en privéleven ondersteunen.

Bedrijven kunnen ook gendergelijkheid bevorderen door hun producten en diensten te benutten:

 • Genderstereotypen in reclame tegengaan: Bedrijven kunnen werken aan het verminderen van genderstereotypering in reclamecampagnes om een meer inclusieve boodschap uit te dragen.
 • Producten voor vrouwen ontwikkelen: Bedrijven kunnen producten ontwikkelen die gericht zijn op de behoeften van vrouwen, zoals hygiëneproducten, en bijdragen aan de bevordering van hun welzijn.

Betrokkenheid bij de bredere gemeenschap en vrouwenempowerment:

 • Kansen bieden aan minderheidsgroepen: Door stageplaatsen, leerlingschappen en banen aan te bieden aan vrouwen uit minderheidsgroepen, kunnen bedrijven bijdragen aan hun empowerment.
 • Ondersteunen van initiatieven: Bedrijven kunnen vrouwenorganisaties ondersteunen en economische kansen creëren voor vrouwen in ontwikkelingslanden.

Gendergelijkheid is niet alleen een morele kwestie, maar ook een economische kwestie. Bedrijven die zich richten op gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, hebben toegang tot een breder talentenpool en een grotere afzetmarkt. Bovendien presteren bedrijven met een divers personeelsbestand en een inclusieve werkomgeving doorgaans beter en behalen ze betere financiële resultaten.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een rapportageplicht voor grote bedrijven

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van duurzaamheid en transparantie in het bedrijfsleven. Vanaf 2024 zijn alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. Dit is het gevolg van de CSRD-richtlijn, die bedrijven verplicht om informatie te verstrekken over de milieu- en sociale gevolgen van hun activiteiten en deze informatie te laten toetsen door een accountant.

De CSRD is van toepassing op bedrijven die aan minimaal twee van de volgende eisen voldoen: meer dan €40 miljoen netto-omzet, meer dan €20 miljoen op de balans of 250 of meer werknemers hebben. Voor boekjaren die op of na 1 januari 2024 aanvangen, geldt de CSRD-richtlijn voor bedrijven die al onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen. Voor grote bedrijven die momenteel niet onder de NFRD vallen, gaat de verplichting in voor boekjaren die op of na 1 januari 2025 aanvangen. Beursgenoteerde mkb-ondernemingen, maar ook kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen krijgen vanaf 1 januari 2026 te maken met de CSRD-richtlijn.

De invoering van de verplichte rapportages wordt stap voor stap ingevoerd. Dit geeft bedrijven de tijd om zich voor te bereiden en te voldoen aan de nieuwe eisen. Middelgrote en kleine bedrijven zijn tot boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD-richtlijn, maar zij krijgen wel te maken met eisen van hun CSRD-plichtige klanten of leveranciers.

Het doel van de CSRD-richtlijn is om meer transparantie en verantwoording van bedrijven te eisen op het gebied van duurzaamheid. Dit zal bedrijven aanmoedigen om duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken te ontwikkelen en te implementeren, waardoor zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en het milieu.

De CSRD-richtlijn zal een belangrijke impact hebben op grote bedrijven en ondernemers die zakendoen met grote bedrijven. De invoering van deze richtlijn zal de bedrijfsvoering van deze ondernemingen beïnvloeden en zij zullen moeten voldoen aan de nieuwe rapportage-eisen.

Het is belangrijk voor bedrijven om zich bewust te zijn van de nieuwe eisen en tijdig voor te bereiden op de verplichte rapportages. Bedrijven die al werken aan duurzame bedrijfspraktijken, zullen mogelijk een voorsprong hebben bij het voldoen aan de nieuwe rapportage-eisen. Dit kan resulteren in een verbeterde reputatie en meer vertrouwen van stakeholders, waaronder investeerders, klanten, werknemers en toezichthouders.

Ga naar de bron voor deze blog.

Steeds meer opdrachtgevers staan hbo- en wo-stagiares toe als SROI-invulling

De doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is breed en divers. Het gaat om mensen die om verschillende redenen moeilijk aan werk kunnen komen of duurzaam een arbeidsplek behouden, zoals mensen met een fysieke of mentale beperking, langdurig werklozen, mensen met een taalachterstand, ex-gedetineerden, maar ook mensen met een specifieke opleidingsrichting.

Vaak wordt gedacht dat alleen mensen met een lager opleidingsniveau, zoals mbo-niveau 1-3, tot deze doelgroep behoren. Maar de opleidingsrichting kan ook van invloed zijn op iemands positie op de arbeidsmarkt. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde hbo- en wo-studierichtingen waarbij het lastiger is om een baan te vinden (creatieve studies, psychologie, geschiedenis, sociologie), terwijl bedrijven zitten te springen om mensen die een opleiding hebben afgerond in een bepaalde mbo-studierichting (in de techniek, zorg, ICT, logistiek en de bouw).

Niet alleen het opleidingsniveau, maar ook de gekozen opleidingsrichting zijn van invloed op de kans op het vinden van een baan in dat vakgebied.

Steeds meer veranderen we de termen ‘laagopgeleid’ en ‘hoogopgeleid’ in ‘praktisch opgeleid (mbo), theoretisch opgeleid (hbo) en wetenschappelijk opgeleid (wo)’. Maar laten we de wereld veranderen en niet alleen de woorden.”

Het is belangrijk om bij het invullen van Social Return On Investment (SROI) niet alleen te kijken naar het opleidingsniveau, maar ook naar de opleidingsrichting.

Social Return (afgekort SR of SROI) is een manier om bijvoorbeeld bij aanbestedingen of subsidietrajecten afspraken te maken over het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door ook hbo-en wo-studenten toe te staan als invulling van SROI, wordt er meer ruimte gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die wellicht een goede opleidingsachtergrond hebben, maar moeilijk aan werk kunnen komen.

Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ongeacht hun opleidingsniveau of -richting, heeft voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever.

 • Voor de werknemer betekent het hebben van werk meer financiële stabiliteit en een betere positie in de maatschappij (de functie van arbeid).
 • Voor de werkgever kan het inhuren van deze mensen bijdragen aan een diverser personeelsbestand en een positiever imago.
 • Daarnaast kan het hebben van een divers personeelsbestand bijdragen aan innovatie en creativiteit binnen het bedrijf.

Het is belangrijk dat opdrachtgevers in het bepalen van de scope van invulmogelijkheden van Social Return ook nadenken over het toestaan van hbo- en wo-stagiaires. Voor werkgevers is het belangrijk zich bewust te zijn van de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, ongeacht hun opleidingsniveau of -richting. Door ook deze stagiaires toe te staan als invulling van SROI, wordt er meer ruimte gecreëerd voor deze doelgroep om deel te nemen aan het arbeidsproces en zichzelf verder te ontwikkelen. Door te investeren in deze groep, kan een bedrijf niet alleen bijdragen aan een inclusievere samenleving, maar ook aan zijn eigen succes en groei.

Social Impact?

Social impact, Environmental impact, Positive impact, Impact measurement, Impact assessment, Impact reporting, Impact management, Impact evaluation, impactvol ondernemen… In de afgelopen jaren lijkt het steeds populairder om in allerlei management- en marketingtermen het woord ‘impact’ op te nemen. Zo is ook de term ‘social impact’ de afgelopen jaren een steeds populairdere modeterm geworden.

Bedrijven en instanties geven aan dat ze zich meer richten op het creëren van sociale impact en het bijdragen aan een betere wereld. Echter, het is van cruciaal belang dat Social Impact in de praktijk verder gaat dan alleen een strategische doelstelling of marketing term. Practice what you preach! Laat het niet enkel mooie woorden zijn, maar breng het ook echt in de praktijk.

Het realiseren van sociale impact vereist concrete acties, een oprechte betrokkenheid en een authentieke inzet van middelen en invloed. Bedrijven moeten daarom meer doen dan alleen het stellen van doelen en ontwikkelen van campagnes. Bedrijven moeten hun bedrijfsvoering en manier van zakendoen aanpassen om actief bij te dragen aan Social Impact.

Een belangrijke ontwikkeling om bedrijven te stimuleren om daadwerkelijk bij te dragen aan Social Impact, is de introductie van de ESG-rapportages. ESG-rapportages staan voor Environment, Social, and Governance rapportages en hebben als doel om bedrijven te verplichten hun impact op deze gebieden transparant te maken. Het rapport geeft een overzicht van hoe bedrijven presteren op het gebied van duurzaamheid, sociale impact en corporate governance.

Het is goed dat deze richtlijnen in de maak zijn. Hierdoor worden bedrijven niet alleen gestimuleerd om hun inzet op Social Impact te vergroten, maar worden zij ook verantwoordelijk gehouden voor hun prestaties op dit gebied. Het verplicht maken van ESG-rapportages zal bedrijven stimuleren om serieus werk te maken van Social Impact en zorgen voor meer transparantie.

Als bedrijf dat zich richt op Social Return, weten wij als geen ander hoe belangrijk het is dat werkgevers daadwerkelijk Social Impact realiseren. Het is belangrijk dat bedrijven op een oprechte en authentieke manier bijdragen aan Social Impact. Het is niet voldoende om alleen te zeggen dat je bijdraagt aan een betere wereld, maar bedrijven moeten dit ook daadwerkelijk laten zien en de concrete resultaten van hun inzet rapporteren. Dus geen loze beloftes waarbij aangegeven wordt een grote bijdrage te leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, maar aantoonbare resultaten van een bijdrage om mensen duurzaam uit te laten stromen uit een uitkering. 

Samen geven we meer betekenis aan ‘Social Impact’, meer dan een modeterm. Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van het belang van concrete acties en een oprechte betrokkenheid om bij te dragen aan Social Impact. De introductie van ESG-rapportages zal bedrijven stimuleren om zich serieus te richten op Social Impact en de verplichte rapportages zorgen voor meer transparantie.

Heeft u te maken met Social Return verplichtingen en wilt u uw inspanningen hierin inzichtelijk maken? Wilt u weten hoe u als organisatie meer Social Impact kunt maken?

SROI Specialist heeft een SROI Quickscan en een rapportagetool ontwikkeld om bedrijven te helpen hun SROI-verplichtingen, -inspanningen en -mogelijkheden inzichtelijk te maken en de voortgang hierin te monitoren en te rapporteren.

Meer weten? We vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

SDG8 Waardig werk en economische groei

Ik richt me in enkele blogs specifiek op de vertaling van de SDG’s (de duurzaamheidsdoelstellingen zoals opgesteld door de Verenigde Naties) naar de toepassing van Social Return in Nederland. Daarbij ga ik in op de manier waarop bedrijven met Social Return een bijdrage kunnen leveren aan de SDG’s. Dit keer behandelen we SDG8 ‘waardig werk en economische groei’.

Social Return en de Verenigde Naties

Op het abstractieniveau van de Verenigde Naties wordt de term “Social Return” niet specifiek gebruikt zoals het in Nederland wordt toegepast. Hoewel de Verenigde Naties verschillende initiatieven en benaderingen hebben ontwikkeld om duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact te bevorderen, is de term “Social Return” niet wijdverspreid binnen de VN-context.

Toch erkennen de Verenigde Naties wel het belang van sociale en economische inclusie, evenals het creëren van positieve sociale impact door middel van werkgelegenheid en investeringen. Dit komt tot uiting in de Sustainable Development Goals (SDG’s), waaronder SDG 8, die gericht is op fatsoenlijk werk en economische groei.

Hoewel de specifieke term “Social Return” mogelijk niet algemeen bekend is binnen de VN, zijn er concepten en benaderingen die vergelijkbare doelstellingen nastreven. Bijvoorbeeld, initiatieven zoals sociale investeringen, sociale ondernemingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en impactinvesteringen hebben raakvlakken met het idee van het creëren van sociale waarde en positieve maatschappelijke impact; Social Impact.

Social Return en SDG 8

SDG 8, ook bekend als Sustainable Development Goal 8, is een van de zeventien doelstellingen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties als onderdeel van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Het doel van SDG 8 is om waardig werk (fatsoenlijk werk, werk van waarde), economische groei en inclusieve en duurzame werkgelegenheid voor iedereen te bevorderen.

SDG8 richt zich naast arbeidsproductiviteit, veilige en gezonde werkomgeving, mondiale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling en verbeterde toegang tot financiële diensten ook op:

Fatsoenlijk werk: SDG 8 streeft naar het bevorderen van fatsoenlijk werk voor alle mensen. Dit houdt in dat er kansen moeten zijn voor productief werk dat een eerlijk loon, sociale bescherming, gelijke kansen en een veilige werkomgeving biedt. Het doel is om dwangarbeid, moderne slavernij, kinderarbeid en discriminatie op de werkplek te elimineren.

Economische groei: SDG 8 benadrukt het belang van duurzame economische groei als een middel om banen te creëren en welvaart te bevorderen. Dit impliceert het stimuleren van productiviteit, innovatie en ondernemerschap, evenals het bevorderen van investeringen in infrastructuur en industriële ontwikkeling. Het doel is om een veerkrachtige economie te creëren die duurzame groei ondersteunt.

Inclusieve werkgelegenheid: SDG 8 streeft naar inclusieve werkgelegenheid, waarbij iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt, ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, ras, etniciteit of andere kenmerken. Dit omvat het verminderen van de jeugdwerkloosheid, het bevorderen van de werkgelegenheid van vrouwen, het waarborgen van gelijke beloning voor gelijk werk en het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkplek.

Bevordering van duurzame economische groei: SDG 8 benadrukt de noodzaak om economische groei op een duurzame en inclusieve manier te realiseren. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met milieufactoren, sociale rechtvaardigheid en verantwoordelijk ondernemerschap. Het doel is om economische activiteiten te bevorderen die de natuurlijke hulpbronnen beschermen, klimaatverandering tegengaan en sociale welvaart bevorderen.

Deze verschillende aspecten van SDG 8 zijn allemaal met elkaar verbonden en complementair. Het behalen van fatsoenlijk werk en duurzame economische groei vereist inclusieve werkgelegenheid, verhoogde arbeidsproductiviteit, veilige werkomstandigheden en toegang tot financiële diensten. Dit alles moet plaatsvinden in het kader van duurzame ontwikkeling en mondiale samenwerking om een rechtvaardige en welvarende wereld voor iedereen te bevorderen.

Social Impact als onderdeel van SDG 8

Hoewel Social Return niet direct genoemd wordt als een specifiek aspect van SDG 8, ligt hier wel een directe relatie. SDG 8 richt zich immers op het bevorderen van fatsoenlijk werk, economische groei en inclusieve werkgelegenheid. Social Return sluit hierbij aan door het stimuleren van het creëren van sociale waarde (Social Impact) door middel van werkgelegenheid. Het houdt in dat bij overheidsopdrachten (veelal volgens aanbestedingstrajecten of subsidietrajecten) sociale criteria worden opgenomen, zoals het bieden van banen aan kwetsbare groepen (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om hen te helpen de stap naar de arbeidsmarkt te maken, een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en te behouden.

Door Social Return toe te passen, kunnen overheden en organisaties bijdragen aan SDG 8 door meer inclusieve werkgelegenheid te bevorderen. Dit kan het verminderen van werkloosheid onder kansarme groepen, het creëren van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, en het vergroten van de sociale cohesie en inclusie in de samenleving omvatten.

Zo blijkt ook voor deze SDG; hoewel Social Return niet expliciet genoemd wordt in SDG 8, de doelstellingen en benaderingen overlappen elkaar. Beiden streven naar het creëren van positieve sociale impact door middel van werkgelegenheid en economische activiteiten, en ze kunnen elkaar versterken bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling en inclusieve groei.

Social Return vraagt om meer aandacht

De toepassing van Social Return is de afgelopen jaren toegenomen in Nederlandse aanbestedingen. Steeds meer aanbestedende diensten stellen eisen aan de sociale impact van hun leveranciers, bijvoorbeeld door het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het bieden van stageplaatsen of het ondersteunen van maatschappelijke projecten. Ook wordt Social Return steeds vaker opgenomen in contractvoorwaarden en prestatie-indicatoren.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel bedrijven nog onvoldoende kennis hebben over Social Return en hoe zij hieraan kunnen voldoen in aanbestedingen. Dit kan leiden tot boetes en kan de kansen op het winnen van aanbestedingen verminderen.

Kennisgebrek bij bedrijven

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven nog onvoldoende kennis hebben over Social Return. Ongeveer 60% van de bedrijven is niet bekend is met de term Social Return en slechts 20% van de bedrijven gaat actief aan de slag met Social Return in hun bedrijfsvoering. Dit is zorgwekkend, aangezien Social Return steeds vaker wordt opgenomen als eis in aanbestedingen en bedrijven hieraan moeten voldoen om kans te maken op het winnen van een opdracht.

Het belang van voldoende kennisniveau

Het is belangrijk dat bedrijven voldoende kennis hebben van Social Return om aan de eis te kunnen voldoen en boetes te voorkomen. Door voldoende kennis te hebben, kunnen bedrijven hun bedrijfsvoering hierop aanpassen en kunnen zij invulling geven aan de eis van Social Return in aanbestedingen. Het niet voldoen aan de eis van Social Return kan leiden tot boetes en kan de kansen op het winnen van aanbestedingen verminderen.

Daarnaast kan voldoende kennis van Social Return ook leiden tot nieuwe kansen voor bedrijven. Door invulling te geven aan Social Return kunnen bedrijven bijvoorbeeld bijdragen aan het verminderen van werkloosheid en armoede en kan dit bijdragen aan een positieve uitstraling van het bedrijf.

Hoe kunnen bedrijven hun kennisniveau verbeteren?

Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven hun kennisniveau van Social Return kunnen verbeteren. Een mogelijkheid is het volgen van cursussen en trainingen over Social Return. Hierbij kunnen bedrijven kennis opdoen over de achtergrond en de toepassing van Social Return in aanbestedingen en kunnen zij leren hoe zij invulling kunnen geven aan de eis van Social Return.

Daarnaast is het ook belangrijk dat bedrijven zich verdiepen in de specifieke eisen van de betreffende aanbesteding en in contact treden met de betreffende aanbestedende dienst om hun kennis te vergroten. Door in gesprek te gaan met de aanbestedende dienst, kunnen bedrijven een beter begrip krijgen van de eisen en verwachtingen rondom Social Return en kunnen zij beter invulling geven aan deze eisen in hun inschrijving.

De trainingen van SROI Specialist

Ben jij als ondernemer, bidmanager, recruiter of beleidsmedewerker betrokken bij aanbestedingen en wil jij meer weten over Social Return? Wil je invulling geven aan Social Return in aanbestedingen en zoek je ondersteuning bij de uitvoering hiervan? Of heb je geen Social Return verplichting maar wil je toch de social impact van jouw organisatie vergroten?

Onze trainingen bieden de oplossing. In onze interactieve en praktijkgerichte trainingen leer je alles over Social Return en het vergroten van de social impact van jouw organisatie. We behandelen onderwerpen als de achtergrond en de toepassing van Social Return, de eisen die gesteld worden in aanbestedingen en hoe je invulling kunt geven aan Social Return in de uitvoering.

Onze trainingen worden gegeven door ervaren trainers met veel kennis van Social Return en aanbestedingen. We bieden verschillende trainingen op maat, afhankelijk van jouw wensen en behoeften. Zo kun je kiezen voor een basistraining, een verdiepingstraining of een training op maat. Ook is het mogelijk om in-company trainingen te organiseren voor jouw organisatie.

Onze trainingen zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van Social Return en aanbestedingen en zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Na de training ben je volledig op de hoogte van de eisen en mogelijkheden rondom Social Return en kun je hieraan voldoen in aanbestedingen.

Interesse? Download onze brochure voor meer informatie over onze trainingen of neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat.


Waardig werk voor de SROI-doelgroep

Mensen die behoren tot de doelgroep Social Return hebben te maken met uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ze stuiten op obstakels zoals taalbarrières, discriminatie en gebrek aan toegang tot opleidingen en banen. Het gevolg is vaak dat ze veroordeeld zijn tot laagbetaalde, onzekere banen zonder uitzicht op groei en ontwikkeling.

Het promoten van inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen. Zo formuleert de VN de missie van Sustainable Development Goal 8 (SDG8).

Waardig werk betekent werk waarbij mensen vrij zijn om hun talenten en capaciteiten te ontwikkelen, hun familie te ondersteunen en bij te dragen aan hun gemeenschap en samenleving. Waardig werk geeft mensen ook zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde, wat noodzakelijk is voor hun mentale en emotionele gezondheid. We hebben het ook wel over de waarde van werk, het instrument om participatie aan de samenleving te bevorderen.

Mensen die behoren tot de SROI-doelgroep hebben vaak niet dezelfde kansen als andere groepen op de arbeidsmarkt en krijgen zelden de kans om deel te nemen aan waardig werk. Dit kan leiden tot armoede en sociale uitsluiting, wat op zijn beurt nog meer uitdagingen creëert.

Om waardig werk voor de SROI-doelgroep te bevorderen, is het noodzakelijk om te werken aan verschillende obstakels die ze tegenkomen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de toegang tot opleidingen en banen, het bestrijden van discriminatie en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Overheden en werkgevers spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van kans op werk en het voorzien in waardig werk voor de SROI-doelgroep. Overheden kunnen bijvoorbeeld programma’s opzetten om de toegang tot opleiding en banen te verbeteren en te investeren in ondersteuning voor kwetsbare groepen. Ook nemen zij eisen op in aanbestedingen om werkgevers te stimuleren de SROI-doelgroep te helpen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Werkgevers kunnen werkplekken creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsparticipatie) en een actief beleid voeren om discriminatie te bestrijden. Ook kunnen zij investeren in opleidingen – scholing en omscholing – (arbeidsontwikkeling) om de kans op werk te vergroten.

Het is belangrijk om te erkennen en te waarderen wat mensen vanuit de SROI-doelgroep te bieden hebben. Bijvoorbeeld unieke ervaringen, vaardigheden en perspectieven die waardevol kunnen zijn voor bedrijven en organisaties. Werkgevers kunnen deze diversiteit omarmen en hun diversiteits- en inclusiebeleid (DenI) verbeteren om ervoor te zorgen dat mensen vanuit de SROI-doelgroep benaderd worden op wat zij bij kunnen dragen, in plaats van hen te benaderen vanuit wat zij mogelijk niet zouden kunnen.

Social Return (iets terugdoen voor de maatschappij) is niet alleen een morele plicht, maar ook een economische noodzaak. Door te werken aan waardig werk voor de SROI-doelgroep versterken we onze samenleving en economie. En samenleving waarbij iedereen meedoet en participeert op de arbeidsmarkt.

Laten we deze uitdaging aangaan en samen werken aan een meer inclusieve en waardige arbeidsmarkt voor alle mensen. Maak werk van Social Return!