Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wie behoren tot de doelgroep Social Return?

De doelgroep voor Social Return is eigenlijk vrij groot, maar niet alle werkloze mensen vallen binnen de doelgroep. Het gaat om mensen die echt een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Om wie gaat het?

  • Personen met een indicatie Beschut werk; (wat is beschut werk?)
  • Personen met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen (doelgroepregister);
  • Personen met een uitkering Participatiewet, WW, WGA, WIA, WAO;
  • Voortijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren die niet meer naar school kunnen;
  • Leerlingen Beroeps Opleidende leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL);
  • Leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO);
  • Werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers);
  • Werkenden zonder startkwalificatie en kwetsbare werkende statushouders.

Dat is een hele lijst met mensen die om aan werk te komen en werk te houden wat extra hulp kunnen gebruiken. Het werkgeverservicepunt in uw regio kan u als werkgever helpen om in contact te komen met mensen uit de doelgroep Social Return.

Powered by BetterDocs