Wie neemt bij u de verantwoordelijkheid voor Social Return?

De verantwoordelijkheid voor Social Return (SROI) blijkt iets te zijn waar ondernemers mee in hun maag zitten. Is dit bij u ook het geval? Lees dan hier hoe u dit slim kunt oplossen.

Wat is het lastige aan verantwoordelijkheid voor SROI nemen of geven?

U wilt iemand de verantwoordelijkheid voor SROI geven, maar – probleem – de medewerkers die u hiervoor op het oog hebt staan niet te springen. SROI is hot, maar nog niet populair, het wordt nog door veel mensen als complex ervaren. Het is een aparte ‘tak van sport’. Het wordt nog te vaak gezien als een enorme berg werk waaraan moeilijk eer te behalen valt. Soms is het ook zo dat iemand anders de taak al heeft gehad, maar het onder zijn/haar hoede niet van de grond gekomen is. Dat doet het imago van de taak geen goed. Of het imago nou terecht is of niet; de verantwoordelijkheid voor SROI neem je er niet zomaar even bij als je nog geen ervaring met SROI hebt.

Wie kan er verantwoordelijk zijn voor SROI?

Is SROI Agile aan te vliegen misschien? Een zekere mate van teamverantwoordelijkheid is zeker aan te raden, maar dan vooral om het draagvlak en de medewerking binnen de organisatie te verhogen. De praktijk leert echter dat als er een team voor SROI wordt samengesteld met mensen vanuit verschillende afdelingen, niemand echt de expertise heeft om SROI verantwoordelijk te kúnnen zijn. Iedereen het wiel laten uitvinden of bijspijkeren door middel van een cursus is niet echt efficiënt. Voor een goede uitvoering van SROI is dus expertise nodig. De HR-functionaris ligt daarom het meest voor de hand. Die bezit relevante kennis en expertise zoals kennis van de arbeidsmarkt, van functieprofielen, van het sociale stelsel, van wervingskanalen en onboarding. Waarom dit niet altijd de juiste keus is? Focus. Al is een HR-functionaris goed in staat om de verantwoordelijkheid over SROI te nemen, het is zoals ik eerder schreef niet een taak die je er zomaar even bij neemt. Heeft u een HR-functionaris die graag een dag extra wil
gaan werken? Dan heeft u geluk en dan is het zeker een goede optie. Zo niet, dan moet u toch een SROI-verantwoordelijke met expertise én focus gaan werven. En dat wordt in de markt ook volop gedaan.

Twee SROI – vliegen in één klap

De ultieme tip van de SROI Specialist? Neem een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst die verantwoordelijk wordt voor SROI. Iemand die uit een uitkering komt heeft waardevolle praktijkervaring en zal overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van SROI. Daarnaast zal de fulltime focus op SROI zal zeker vruchten afwerpen.

Contact met de SROI Specialist

SROI Specialist heeft meer waardevolle tips en adviezen op het gebied van SROI. Om een gesprek in te
plannen met SROI Specialist belt u Wouter van Eijk 06-19526286 of mailt u met info@sroispecialist.nl.