Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat is sociaal inkopen?

Sociaal inkopen houdt in dat u inkoopt op een duurzame en verantwoorde manier. Bij sociaal inkopen wordt rekening gehouden met sociale en milieucriteria bij het selecteren van leveranciers en het afsluiten van contracten. Het doel is om bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden en het welzijn van mensen en om een positieve impact te hebben op het milieu.

Sociaal inkopen kan op verschillende manieren worden toegepast. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar de werkomstandigheden van werknemers bij de leverancier, naar de milieueffecten van de producten of diensten die worden ingekocht, of naar de manier waarop de leverancier omgaat met mensenrechten. Door deze criteria mee te wegen bij de selectie van leveranciers kan worden bijgedragen aan een duurzame en verantwoorde inkoopketen.

Sociaal inkopen kan ook bijdragen aan het realiseren van sociale doelen, zoals het bevorderen van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, het verminderen van armoede of het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om bij sociaal inkopen goed na te denken over de doelen die worden nagestreefd en de manier waarop deze doelen het beste kunnen worden bereikt.

In samenwerking met leveranciers, andere overheden en maatschappelijke organisaties kan sociaal inkopen een belangrijk middel zijn om bij te dragen aan een duurzame en verantwoorde samenleving. Door bewust te kiezen voor leveranciers die aan deze criteria voldoen, kan sociaal inkopen een positief effect hebben op de hele inkoopketen.

In het kader van Social Return hebben we het bij sociaal inkopen over het inkopen van producten of diensten bij een Sociale onderneming. Onderstaand hebben we links opgenomen van website waarop is aangegeven welke organisaties zijn geregistreerd als sociale onderneming.

Voorbeelden:

Amsterdam

Buy Social

Powered by BetterDocs