Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat is een Social Return paragraaf?

Social Return wordt vaak opgenomen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Bij trajecten waarin dit wordt toegepast, is er in de offertedocumenten en/of het contract een passage opgenomen over Social Return. Dit heet ook wel de ‘sociale paragraaf’ of ‘Social Return paragraaf’.

Ook kan u als opdrachtnemer gevraagd worden een Social Return paragraaf op te nemen in uw indiening. Een Social Return paragraaf kan onder andere informatie bevatten over het aantal mensen dat is geholpen door het project of de activiteit, de financiële waarde van de maatschappelijke impact, de duurzaamheid van het project of de activiteit en welke partijen erbij betrokken zijn geweest. Deze paragraaf kan ook aangeven hoe het project of de activiteit past binnen het beleid van de organisatie of de overheid en hoe het bijdraagt aan de maatschappelijke doelen van de organisatie of de overheid.

Het doel van een Social Return paragraaf is om inzicht te geven in de maatschappelijke impact van een project of activiteit en om de waarde hiervan duidelijk te maken. Deze paragraaf kan gebruikt worden om de effecten van het project of de activiteit aan te tonen aan stakeholders, zoals werkgevers, opdrachtgevers, beleidsmakers, financierders en andere belanghebbenden.

Heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Powered by BetterDocs