Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat is de Groeituin Social Return?

In de Groeituin gaat de opdrachtnemer met opdrachtnemers in gesprek. Daarbij wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht met gebruikmaking van het netwerk netwerk. Alle beschikbare kansen staan centraal. Is er geen ruimte om iemand vanuit de SROI-doelgroep te plaatsen? Dan wordt gekeken hoe de opdrachtnemer op een andere manier impact kan maken. Dit kan bijvoorbeeld door een opleiding aan te bieden of door het netwerk in te zetten. Zo komen opdrachtgever en opdrachtnemer samen, met een bredere blik, tot nieuwe oplossingen.

Rijkswaterstaat past Social Return op deze wijze toe.

De visie van Rijkswaterstaat met betrekking tot Social Return:

‘Ieder mens heeft talent en kan deze binnen de juiste omstandigheden ontwikkelen en inzetten om waarde toe te voegen aan onze samenleving’.

Doelstellingen van de Groeituin Social Return #

  • Kandidaten begeleiden naar duurzaam, goed passend en betaald werk.
  • Opdrachtnemers vergroten hun maatschappelijke impact vanuit hun kracht.
  • De Groeituin creëert een sneeuwbaleffect waarin een toenemend aantal partijen de methodiek inzet.

Meer weten over de Groeituin Social Return? Kijk dan ook eens op de website van Rijkswaterstaat.

Powered by BetterDocs