Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Is Social Return verplicht?

Er is geen uniform landelijk beleid over de toepassing van Social Return (SROI). Dit geeft partijen de ruimte om hierover afspraken te maken. Is er echter een SROI-verplichting in uw opdracht opgenomen, dan moet u hieraan voldoen.

Van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting #

Vroeger werd een SROI-verplichting opgenomen als een inspanningsverplichting. U moest uw best doen en aantonen dat u zich had ingespannen. Er waren echter nagenoeg geen consequenties als u geen of onvoldoende inspanning had geleverd. Dit is inmiddels veranderd. Tegenwoordig wordt Social Return steeds meer toegepast als een prestatie-eis (ook wel contract-eis of resultaatverplichting genoemd). De SROI-verplichting wordt dan in het contract opgenomen (of behoort tot de aanbestedingsdocumenten die onderdeel zijn van het contract), zodat duidelijk is dat de SROI-verplichting ingevuld moet worden.

Boeteclausule #

In de aanbestedingsdocumenten staat ook beschreven wat er gebeurt als u de verplichting niet nakomt. Dit is vaak opgenomen in de vorm van een boeteclausule. Is er geen boeteclausule opgenomen dan is het nog steeds van belang om de verplichting in te vullen. Niet alleen omdat het belangrijk is om uw afspraken na te komen, maar ook omdat dit van invloed kan zijn op het gegund krijgen van nieuwe opdrachten.

Tip #

Kijk altijd goed in de aanbestedingsdocumenten of de inzet van Social Return proportioneel is. Of deze bijvoorbeeld in verhouding staat tot de waarde van de opdracht en het type werk of dienst. Vindt u dat dit niet het geval is dan wil de inkoper de eisen wellicht herzien.

Powered by BetterDocs