De Corridor 5C Breukelen
info@sroispecialist.nl

Is Social Return verplicht?

Er is geen uniform landelijk beleid over de toepassing van Social Return (SROI). Dit geeft partijen de ruimte om hierover afspraken te maken. Is er echter een SROI-verplichting in uw opdracht opgenomen, dan moet u hieraan voldoen.

Van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting #

Vroeger werd een SROI-verplichting opgenomen als een inspanningsverplichting. U moest uw best doen en aantonen dat u zich had ingespannen. Er waren echter nagenoeg geen consequenties verboden als u geen of onvoldoende inspanning had geleverd. Dit is inmiddels veranderd. Tegenwoordig wordt Social Return steeds meer toegepast als een prestatie-eis (ook wel contract-eis of resultaatverplichting genoemd). De SROI-verplichting wordt dan in het contract opgenomen (of behoort tot de aanbestedingsdocumenten die onderdeel zijn van het contract), zodat duidelijk is dat de SROI-verplichting ingevuld moet worden.

Boete-clausule #

In de aanbestedingsdocumenten staat ook beschreven wat er gebeurt als u de verplichting niet nakomt. Dit is vaak opgenomen in de vorm van een boete-clausule. Is er geen boete-clausule opgenomen dan is het nog steeds van belang om de verplichting in te vullen. Niet alleen omdat het belangrijk is om uw afspraken na te komen, maar ook omdat dit van invloed kan zijn op het gegund krijgen van nieuwe opdrachten. Meer hierover leest u ook in onze blog.

Powered by BetterDocs