Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Wat is de banenafspraak?

De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn mensen die moeilijk werk vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte of handicap.

Hulp van de gemeente en UWV #

Krijgt de persoon een Indicatie banenafspraak? Dan kan de gemeente de persoon helpen bij het vinden van werk. Het UWV neemt de persoon dan op in het doelgroepregister. De persoon heeft dan meer kans om werk te vinden. Het is voor werkgevers namelijk financieel aantrekkelijk om de persoon in dienst te nemen of te houden. U kunt contact opnemen met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Wie krijgt een indicatie banenafspraak? #

Een persoon kan een Indicatie banenafspraak krijgen als die persoon zelfstandig kan werken bij een gewone werkgever, maar het niet lukt om daarmee het minimum(jeugd)loon te verdienen door zijn/haar ziekte of handicap (ook niet als de persoon werkt met een voorziening, zoals een aangepaste werkplek).

Verder moet de persoon voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De ziekte of handicap duurt waarschijnlijk nog minimaal 6 maanden.
  • De persoon is nog niet opgenomen in het doelgroepregister.
  • De persoon volgt of volgde voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of een entree-opleiding in het mbo. Let op: Volgt of volgde de persoon vso of pro? Dan beoordeelt het UWV de aanvraag meestal zonder dat de persoon een gesprek heeft met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV.

Voordelen Indicatie banenafspraak #

Voor werkgevers zijn er regelingen om mensen met een Indicatie banenafspraak in dienst te nemen of te houden. Bijvoorbeeld:

Deze voordelen kunnen behoorlijk oplopen en kunnen dus erg aantrekkelijk zijn.

Powered by BetterDocs