Koningsschot 45B 3905 PR Veenendaal
info@sroispecialist.nl

Welke bedrijven hebben een SROI verplichting?

Een Social Return verplichting kan opgelegd worden aan verschillende soorten bedrijven, afhankelijk van de omstandigheden en het regionale beleid. In het algemeen geldt echter dat bedrijven die op een bepaalde manier financiële steun of voordelen ontvangen van de overheid of de gemeenschap, vaak een Social Return verplichting krijgen opgelegd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor bedrijven die een overheidscontract of subsidie ontvangen, of die gebruikmaken van gemeentelijke grond of gebouwen.

Daarnaast kan een Social Return verplichting ook opgelegd worden aan bedrijven door andere bedrijven. Bijvoorbeeld door een Social Return verplichting in de contractuele afspraken op te nemen of door een Social Return verplichting te verleggen naar bijvoorbeeld een onderaannemer.

In het algemeen is het doel van een Social Return verplichting om ervoor te zorgen dat bedrijven een positieve sociale bijdrage leveren aan de samenleving (social impact). Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bedrijven werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of dat zij investeringen doen in duurzame en sociale initiatieven.

Powered by BetterDocs